-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2020-0964
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-25638
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210430
Toepassing   : JBoss Group Hibernate
         Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss Enterprise
  Application Platform. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in
  staat een SQL-injectie uit te voeren en daarmee gevoelige gegevens
  te bemachtigen.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5175

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libhibernate3-java beschikbaar gesteld voor
  Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4908

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYIwA5OEs56R4sCd0AQpVOQv/Q7wW8T5RasvQJjUPbMLlGm5/sdi8L7e9
dNzxwXhgSCwZRcCbTdrKsSsn/SY+G/NQmWINR6AhHIiiMYDjx1sKPw63FcQsGMiP
hE/AwJ+J0m+SqWGqgt3uQA3CQjjMtTA6/gZ1C7Nu3wswkeb9ubhUSwc4yeBZUpyg
OPh2txvVNYJVaJfClHW/gb18mydSTQKWQ6x5xfPbxSm0+UOfPRJL8lfgWs2/5M8V
aQOB+xCUEaCQ/puq/GXiOsqIU7Q5nPnEZTV7oALK6eRCA9djyIcFqYFEJzT2d1PJ
147XJr+HyKU2i9aoRuHbLit6wexZ1Yb8q2pcSSOBu/GYsSwdF0vWk9umrAKpCEdh
cbLy8lhcn4zwCxrDeuvID9I5B0+9B1+jjDg3LIpdFmLFXXs5yJ5lhgJS5f2oslL1
P/uDAlgp+Dd9EtRaggiWYsAHY7M8JudKaZ7Z0nISyIthaVhL+39cCS+F+iUwamTI
pFgdnCvkaWhWww2Vtx0MJXm7pr1bDEhN
=oLxE
-----END PGP SIGNATURE-----