Kwetsbaarheden verholpen in cURL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.10 21-07-2021 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.10] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in cURL. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot systeemgegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
Juniper Junos OS
OpenSUSE
Red Hat
SUSE

GNU cURL
IBM Aspera Suite
Netapp ONTAP

Oplossingen

Oplossingen

GNU heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van curl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM Aspera Suite. Voor meer informatie, zie [Link]

Juniper

Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Junos OS. Voor meer informatie, zie [Link]

NetApp

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 & 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.1 [Link]

15.2 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12-SP5 [Link]

SUSE 15-SP1 [Link]

SUSE 15-SP2 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-8231, CVE-2020-8284, CVE-2020-8285, CVE-2020-8286

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.10 21-07-2021 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Junos OS.

  Versie 1.09 07-06-2021 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
07-06-2021
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8284, CVE-2020-8286 en CVE-2020-8285 te verhelpen in de Aspera Suite.

  Versie 1.08 19-05-2021 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-05-2021
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.07 01-04-2021 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
01-04-2021
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.06 02-02-2021 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
02-02-2021
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.05 16-12-2020 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.04 15-12-2020 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
15-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.03 14-12-2020 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.02 11-12-2020 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor cURL.

  Versie 1.01 10-12-2020 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE 15 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8284 CVE-2020-8285 en CVE-2020-8286 te verhelpen in cURL.

  Versie 1.00 10-12-2020 NCSC-2020-1012  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
10-12-2020
medium
medium
NCSC-2020-1012 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.