-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2020-1015
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1971
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20201210
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.1.1
         1.0.2
Platform(s)   : Debian
         SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. Wanneer een
  kwaadwillende op afstand een malafide certificaat en een malafide
  certificate-revocation-list weet aan te bieden aan een ssl-server of
  ssl-client kan daarmee een Denial-of-Service worden veroorzaakt.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20201208.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4807

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 15-SP1:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017251.html

  SUSE 15-SP2:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017254.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9HRSk/4qUtG/lqjAQoGLwwAruRzybW/b7yMBxF643DM0yUf71DMvEOY
XOGFZbFN0meHOxOBn3PbQv5AND7I3srCM/I/4de4Id+S5KtLaMDu4+Wf/HIJoVkD
wOrRpzBXwhPzXHocY1ptDSFDHvTE2I1kOUb6Vjw7Eunub6in1OvvFFwOor5BQv/v
1+55uRoIgOjs318Z4mtbyNJjZ9yQH7OoBClZInJc55SGrOamz5ZdmK9M7kCmRS0b
MTu0WDXfAgFxbgfO0qnTyua2eK/5HIDgmldS36pi0PBH3DI4FBk5QKWh7cLI44rJ
O6hdixxz6/U+X3t7/X+c2eIsQbmfqhKQsvOotOw3aFNjMMMnZzXT7dQPYkhUoOW8
yVbRm6hMfFb6//JkXsTnqxG0DV1/RnnRThn2ogB2XSeOuy7JlS206mnICDpXgSJd
ePiL2j/SznatVMx2GxT5EiosxgVXYMWDnjmoyiFPzeA0tgRaXLPEpmpndEob7A9n
B43JA7g7Xj0Y4FyqJfmqbRk8H5J70Xpm
=pklR
-----END PGP SIGNATURE-----