-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2020-1015
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1971
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20201210
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.1.1
         1.0.2
Platform(s)   : Debian
         FreeBSD
         SUSE

Update
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OpenSSL. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. Wanneer een
  kwaadwillende op afstand een malafide certificaat en een malafide
  certificate-revocation-list weet aan te bieden aan een ssl-server of
  ssl-client kan daarmee een Denial-of-Service worden veroorzaakt.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20201208.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4807

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OpenSSL. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-20:33.openssl.asc

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 15-SP1:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017251.html

  SUSE 15-SP2:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017254.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9IAck/4qUtG/lqjAQpuawv/a5sK5gyXV8H3shxThufghMDP8CeDyOYT
6qocp82ZlGOPLhWbgSQ3xKMJMpyBgCXRPQixaurjY4OXZyseqFyhu8N2RNs/97zC
0HnlRrpH6AjFMDxDe8dUM7WcsIMCre3NSoTorOjm1K4LrVtLlZ/M+PzzipKGK4Zk
MpDqoGfJ98A1yNvZ+a1FnTdABCD2qIW1WAPP8lw9uyPIMRRDzy6dU9jKiQ9ato5I
tBDuDluE1JyaXX6MKNp/ImNfCcxU+CJJFkdSi4dtp50v1f1yc5fUbQP5q8ATgJaq
jyDrjLaWXMEscEOw0Gtf3W+fs4x/LUJ1DvoPDSgFQP9I+cHwCNTM/Z4hQDzCK3Qw
UCDRMRStEW3CWRTydv5LFkwSa1/oFLLhfJFyjrWsyBwdanQPkjnTMDfK2fZ2qf1d
pxhaU12z8sOypHj0HIfNl+uCAPKw/WIpkICOOpApCi4H2H9iknqXKXazmMqKBjQF
u8rwyYt7Hrp6czuulgH07usxR1ra12qE
=IwBz
-----END PGP SIGNATURE-----