-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2020-1015
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1971
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20201217
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.1.1
         1.0.2
Platform(s)   : Debian
         FreeBSD
         OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat
         SUSE

Update
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL. Wanneer een
  kwaadwillende op afstand een malafide certificaat en een malafide
  certificate-revocation-list weet aan te bieden aan een ssl-server of
  ssl-client kan daarmee een Denial-of-Service worden veroorzaakt.

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20201208.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2020/dsa-4807

  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in OpenSSL. Meer informatie over deze updates vindt u op:

  https://www.freebsd.org/security/advisories
   /FreeBSD-SA-20:33.openssl.asc

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 & 15.2. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  15.1:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /DET3T3KBOIXDZC2VZ5XGHXVGQ54LOAI5/

  15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /GMYUDIGG7RM42AIH4Q3WW4VZGFRAPLQ7/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5566-1.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2020-5476.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:5476

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  SUSE 12-SP5:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017275.html

  SUSE 15-SP1:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017251.html

  SUSE 15-SP2:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2020-December
   /017254.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9talE/4qUtG/lqjAQo1gAv/VhB8XzWC0muVDkZCYHGlxKxVhen7t98E
T9Kb8vQitpz5meqhrTV6ZYeFNVzdngjWkbQpJo1IyDa8tM32XPK9R8uE4hTj8pdV
sgyLRckXM2u1M16zUx8zPvAEAtQfir1Z57DNIydCsNG3DjmkrpXMpmwQZvo+UPsG
39/OH575MoNHcOT8IJj1VMK6SuN+7ZuQDcnvnA3VW0+7bBQGmaiXKU4e5UyRv23H
mXsRlRnMYm2oMuIOda9TknLk83jR2B6Gg/ykP+4d9jzVLNQG7HsZqScbNIky6NF6
JD1kevX5GYs2Na887gD4IhbMTuJNyCir5B/rlPkjtpaTGaqgwAjtS8AWNFrgEkQ3
eMdzC5ywJNx2eTzbiO0OtyTHfeqBjN7+c5EmdACcfa/ZGFaKLbbiYESL1EHseNAJ
AGVZVxQLg8n+ca4N47q1FACMiS7FFxk9lL8JyPGjR6Ugr1gAWgGGB327Ii8Q/gku
g7hSTsi6hFjGMQ4sskJ3zUcxAnZJ/U77
=NK7Z
-----END PGP SIGNATURE-----