-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in NetApp
Advisory ID   : NCSC-2020-1020
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-17527
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20201211
Toepassing   : Netapp Snap Creator Framework
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Netapp Snap Creator Framework bevat Apache Tomcat. Apache
  Tomcat-versies 8.5.1 t/m 8.5.59, 9.0.0.M5 t/m 9.0.39 en 10.0.0-M1
  t/m 10.0.0-M9 zijn vatbaar voor een kwetsbaarheid die, wanneer
  succesvol misbruikt, kan leiden tot het vrijgeven van gevoelige
  informatie.

Mogelijke oplossingen
  Netapp heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201210-0003/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9OOI0/4qUtG/lqjAQo8EAv+Mvmz6D/UN5r+L90ReL7eIyWb4+dMN1nX
4m6zldmrTWccW8LJmCeQdd5N5yx7TLSC3tg2+Jar2Bi4ZARitPa/EmU0AkYOlQ4+
jHXyQFwMj55iNDGbVXLlVRcs3nttunqcSbWStOGINHkr5cj1q3uytHptVErJb66B
ITis95GHuvyThNY51yaorZ7qeLm26JlOUS+BqNkCip/oF/Xu/aZmy08RUebAE4o1
KfdHgc6XU0xojhhT6uTRB6j8jvZVSo4rHlwgGwp2MxTdaAuWgcPo35N7zoTe2ypC
4Mxrd/a1n/zmVWFHZN+JMRoYO6BYGF2j+Uqp01qBX9FeXRCPA5VIhGiHCOnvCKqm
Xy5Bd+BltK4DH5Hpm8aUsGoa8kNwtxCEfuow7j5zb5wL/yt+FWNgtRual7wSLjzv
ivEKKdHSrXlZ0YKQy2hh5bMA62rQ379wp6IEAGo4Idm1gMSvJJcl6JWuQ5AduJ7w
wkSfuhIAJuZ9aFjz5NKg6JYjGXoYSMdd
=L/ZU
-----END PGP SIGNATURE-----