-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-1020
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-17527
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210106
Toepassing   : Netapp Snap Creator Framework
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Netapp Snap Creator Framework bevat Apache Tomcat. Apache
  Tomcat-versies 8.5.1 t/m 8.5.59, 9.0.0.M5 t/m 9.0.39 en 10.0.0-M1
  t/m 10.0.0-M9 zijn vatbaar voor een kwetsbaarheid die, wanneer
  succesvol misbruikt, kan leiden tot het vrijgeven van gevoelige
  informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Netapp =-
  Netapp heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201210-0003/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-January
   /017597.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/W0+eEs56R4sCd0AQpvNwwArxIVulNP0x0JsXxGq+y2mCMY1YBtR56b
3cfsdQh3h7yzQM9Ltb4yEmE5koef44ggRAKqFcsk01NSQ3u0DfEcPp2ZG5ubK9Zh
XUTcycx853uhTkxGxwSpj3qiI9+2Y2pOsNr4fOoCOVyomAk85O5qyjejOfwBIDMw
svjUxSw9OtjPIk3BgurzvMZvdvqxsF1TePi3LSM+Afx2cc2wSWl2ikouE8MjJfp7
RfhQyOa3xIfCsmY8ZZorSla6OUEyrG3+t0gYuMZK6Ldc8DDWXJNg9BndBIOJyWxO
tu0hsA0xAKg+qYrOLYzMs4GTuERJerF9zH13n82gb3pyCT6cuntaZlDD/dQjNL1M
E8OxYJU51sHk8Z8OYMJrXenQZXq05tBaHfoH+I+T4EPIar9UlFuz67vSsxlFt3Wt
IUnHHZV42UOnjLPtzC0H1OQS/90OTL4K9mcPxQK7/jA2eAubZw6HnzlgAnk/jZFY
gjNcga+WbJXfej8kSKfSVetWVABkvcbG
=1MdQ
-----END PGP SIGNATURE-----