-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2020-1020
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-17527
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210111
Toepassing   : Netapp Snap Creator Framework
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Netapp Snap Creator Framework bevat Apache Tomcat. Apache
  Tomcat-versies 8.5.1 t/m 8.5.59, 9.0.0.M5 t/m 9.0.39 en 10.0.0-M1
  t/m 10.0.0-M9 zijn vatbaar voor een kwetsbaarheid die, wanneer
  succesvol misbruikt, kan leiden tot het vrijgeven van gevoelige
  informatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Netapp =-
  Netapp heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20201210-0003/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /4EA4UBW4STKIATR7VTJBCM2FBGG23C3G/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-January
   /017597.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/x7gOEs56R4sCd0AQp80Av9Hc9ALMs7oeoYDv6dwmGOUYsz3sAUBWv6
jg0nrYJIz+LM9eTRl30VNVixF93HYyt4DrjPPF39laoWID/W4NrypYtKOnTJQonx
FGZCKlDm1D8wvn4qC+38oyQmXg2dPvyODI6Ziei+XzPiFdVpCMD1NW/TDOm4S3RV
Mn88Ki3R5GW1ylZjCUFP85obatByGZRsG+OTZIrxlREjA/3PIgs61WaCQTSPcFRG
lR8+gnQK8RF+Pq1+YbwRiN192iKoxNGuykzzLL7Z/8ZIbYZd2EwnaN7l528GOGzU
L7bCKKRqamdEss0LKZ5eWVzekuiVPNbKwJTunmt4mW3VTQxrWeQsLObmxU3XDhqB
ATXck3R7+jFvBExn0FfvsStMTGlE3TJneNArbBzIqkXB3U8+Bo/1vUdWOcaNxMrz
gXrl/3Cds1mt/8NLJfkXphWtmxZ7Om8zJMjFQ02Pd+24KC1X7PwqRE4IL84S71s/
6CDzZU4xL1xEGdgbUrvsamXZwaOnOxfY
=b33b
-----END PGP SIGNATURE-----