-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Actief misbruikte kwetsbaarheden verholpen in
         SolarWinds Orion
Advisory ID   : NCSC-2020-1021
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20201214
Toepassing   : SolarWinds Orion Core Services
         SolarWinds Orion Network Atlas
         SolarWinds Orion Network Performance Monitor
Versie(s)    : 2019.4 HF 5 - 2020.2.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  SolarWinds meldt actief misbruik van SolarWinds Orion. Door een nog
  onbekende methode is tussen maart en juni 2020 een versie van Orion
  verspreid, waar een Trojan in blijkt te zitten. Het betreft de
  versies 2019.4 HF 5 tot en met 2020.2.1. De gemanipuleerde versies
  worden misbruikt door kwaadwillenden om toegang te krijgen tot zeer
  gerichte doelen. Welke doelen dit betreft is door SolarWinds niet
  publiek bekend gemaakt. Het is echter mogelijk dat de kwetsbare
  versies onbedoeld ook in andere infrastructuren zijn
  ge´mplementeerd. Hiermee gecompromitteerde infrastructuren staan
  daarmee volledig onder controle van kwaadwillenden en deze zijn in
  staat om willekeurige code uit te voeren of toegang te krijgen tot
  gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  SolarWinds heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in 2020.2.1 HF 1. Tevens heeft Solarwinds mitigerende
  maatregelen gepubliceerd en aangekondigd op 15 december versie
  2020.2.1 HF 2 te publiceren. Hierin zijn zowel de kwetsbaarheden als
  additionele beveiligingsfuncties opgenomen. Het NCSC adviseert om
  beide updates zo spoedig mogelijk te installeren en de mitigerende
  maatregelen te evalueren, deze waar mogelijk te impelementeren en te
  monitoren op verdacht verkeer. Voor meer informatie, zie:

  https://www.solarwinds.com/securityadvisory

  Mitigerende maatregelen (pdf):
  https://www.solarwinds.com/-/media/solarwinds/swdcv2/landing-pages
   /trust-center/resources
   /secure-configuration-in-the-orion-platform.ashx?rev=32603e0c87d8
   4085b081f99a33fe5f4d&hash=62A998B9753957D82BC0F07005D38368

  FireEye heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd en
  detectiemiddelen vrijgegeven op haar GitHub omgeving. Het NCSC
  adviseert om de gepubliceerde indicatoren te gebruiken voor
  monitoring en onderzoek naar mogelijke compromittatie. Zie
  onderstaande hyperlinks voor additionele informatie.

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit
  beveiligingsadvies bij wanneer nodig.

Hyperlinks
  https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12
   /evasive-attacker-leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-w
   ith-sunburst-backdoor.html
  https://github.com/fireeye/sunburst_countermeasures

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9c+FU/4qUtG/lqjAQqubQv/XLgEvjLtsaY7mqb26atSWLMZlH3SbsrK
2k1+yFrnQdlQ/qHCurVUH31RXKRtwL1xrbNVtGmhIMEsBG7lUll9nsArMlC/BKWs
FFw/ke8/2AhpDD6fwYOEVuVOcFsBHEJvCTaoSAegy9hcwTz8/mP8nz0Ra0POIc8c
nmwj9MD/6OtjYCYMw288vyb3i9OOKJIaD8xzrRZRVyXA7eTxYqTeOH0QI4DijJJw
a2Bc8J05hjtFRfj1RCQ9ZViZyg827TBWZ/ubm8BTWJZUSurhsWKNO4SHZLYbCevm
432DTheSMBMubYfuu9+81Qn3oQTb2309fYeL/KrTccPOAww6QFGFpC56P+38PbRj
hq9qwSK5GZEA5eWM1YHVVPsj43f5BV0TP+s820CE6R+uswr5VFPT5nZsDO5ZmOpm
vV0YEcNZgq404CKnWp6Ymcr138VgM0QqWvn0J7DJfs6cjRZfpEfDaTDrpbMVb4Ln
XfXQKmtKCorNFBkGfPOZTaD/vPEgj+9R
=8Zf6
-----END PGP SIGNATURE-----