-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Actief misbruikte kwetsbaarheden verholpen in
         SolarWinds Orion
Advisory ID   : NCSC-2020-1021
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20201216
Toepassing   : Solarwinds Application Centric Monitor
         Solarwinds Database Performance Analyzer Integration
         Module (DPAIM)
         Solarwinds Enterprise Operations Console
         Solarwinds High Availability (HA)
         Solarwinds IP Address Manager (IPAM)
         Solarwinds Log Analyzer (LA)
         Solarwinds NetFlow Traffic Analyzer (NTA)
         Solarwinds Network Automation Manager (NAM)
         Solarwinds Network Configuration Manager (NCM)
         Solarwinds Network Operations Manager (NOM)
         Solarwinds Network Performance Monitor (NPM)
         Solarwinds Orion Core Services
         Solarwinds Orion Network Atlas
         Solarwinds Orion Network Performance Monitor
         Solarwinds Server & Application Monitor (SAM)
         Solarwinds Server Configuration Monitor (SCM)
         Solarwinds Storage Resource Monitor (SRM)
         Solarwinds User Device Tracker (UDT)
         Solarwinds Virtualization Manager (VMAN)
         Solarwinds VoIP & Network Quality Manager (VNQM)
         Solarwinds Web Performance Monitor (WPM)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  SolarWinds heeft hotfix 2019.4 HF 6 en 2020.2.1 HF 2 uitgegeven voor
  het Orion Platform. Tevens is het beveiligingsadvies aangepast en
  voorzien van de laatste informatie, waaronder een lijst van
  producten welke onderdeel zijn van het platform en geraakt zijn door
  de malafide software welke tussen maart en juni verpreid is.

Beschrijving
  SolarWinds meldt actief misbruik van SolarWinds Orion. Door een nog
  onbekende methode is tussen maart en juni 2020 een versie van Orion
  verspreid, waar een Trojan in blijkt te zitten. Het betreft de
  versies 2019.4 HF 5, 2020.2 (zonder hotfix) en 2020.2 HF 1. De
  gemanipuleerde versies worden misbruikt door kwaadwillenden om
  toegang te krijgen tot zeer gerichte doelen. Welke doelen dit
  betreft is door SolarWinds niet publiek bekend gemaakt. Omdat de
  Trojan is verspreid als een bona fide update, is het mogelijk dat de
  kwetsbare versies onbedoeld ook in andere infrastructuren zijn
  ge´mplementeerd dan de kwaadwillenden initieel voor ogen hadden.
  Deze infrastructuren staan daarmee potentieel volledig onder
  controle van kwaadwillenden, indien zij tot compromittatie overgaan.
  De kwaadwillenden zijn dan in staat om willekeurige code uit te
  voeren of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

  SolarWinds vermeldt dat potentieel 18.000 klanten zijn geraakt en
  deze klanten actief benaderd te hebben.

  SolarWinds heeft een lijst vrijgegeven met producten welke geraakt
  zijn door de Trojan. Het betreft onderstaande lijst indien het
  platform van de kwetsbare versie is:

  Application Centric Monitor (ACM)
  Database Performance Analyzer Integration Module (DPAIM)
  Enterprise Operations Console (EOC)
  High Availability (HA)
  IP Address Manager (IPAM)
  Log Analyzer (LA)
  Network Automation Manager (NAM)
  Network Configuration Manager (NCM)
  Network Operations Manager (NOM)
  Network Performance Monitor (NPM)
  NetFlow Traffic Analyzer (NTA)
  Server & Application Monitor (SAM)
  Server Configuration Monitor (SCM)
  Storage Resource Monitor (SRM)
  User Device Tracker (UDT)
  Virtualization Manager (VMAN)
  VoIP & Network Quality Manager (VNQM)
  Web Performance Monitor (WPM)

  SolarWinds vermeldt expliciet dat overige producten, en
  bovengenoemde producten van eerdere en latere versies, NIET
  kwetsbaar zijn, waarbij zij met name de Database Performance
  Analyzer (DPA) vermelden, om verwarring met de kwetsbare Database
  Performance Analzyzer Integration Module (DPAIM) te voorkomen.

Mogelijke oplossingen
  SolarWinds heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in 2019.4 HF 6 en 2020.2.1 HF 2. Hierin zijn zowel de
  kwetsbaarheden als additionele beveiligingsfuncties opgenomen.
  SolarWinds vermeldt de mogelijk getroffen klanten actief benaderd te
  hebben.

  Het NCSC adviseert om de updates zo spoedig mogelijk te installeren
  en de mitigerende maatregelen te evalueren, deze waar mogelijk te
  impelementeren en te monitoren op verdacht verkeer. Voor meer
  informatie, handelingsperspectieven en een lijst met getroffen
  (deel)producten, zie:

  https://www.solarwinds.com/securityadvisory

  Mitigerende maatregelen (pdf):
  https://www.solarwinds.com/-/media/solarwinds/swdcv2/landing-pages
   /trust-center/resources
   /secure-configuration-in-the-orion-platform.ashx?rev=32603e0c87d8
   4085b081f99a33fe5f4d&hash=62A998B9753957D82BC0F07005D38368

  FireEye heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd en
  detectiemiddelen vrijgegeven op haar GitHub omgeving. Het NCSC
  adviseert om de gepubliceerde indicatoren te gebruiken voor
  monitoring en onderzoek naar mogelijke compromittatie. Zie
  onderstaande hyperlinks voor additionele informatie.

  https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12
   /evasive-attacker-leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-w
   ith-sunburst-backdoor.html

  https://github.com/fireeye/sunburst_countermeasures


  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit
  beveiligingsadvies bij wanneer nodig.

Hyperlinks
  https://github.com/fireeye/sunburst_countermeasures
  https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/12
   /evasive-attacker-leverages-solarwinds-supply-chain-compromises-w
   ith-sunburst-backdoor.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9nnYU/4qUtG/lqjAQoglQv8DIe9/Su4IFPAuUPZRvV/G4aQpD9ZPRjj
AAoOakz2vYHVi5hFItoGE3r9akWDdk+6GSPKZ4orSoKMtqOsfKVjNT0enj73RUSS
V/B0SIdrrfdvVUMD0Gy/7sc5GyGSWjyItFTKYaxO9opNO9bXVUTxP/t3o6LtCMm4
E/W29Ht5jYvwFjqRaIp2AALsqZN9PDLvo8izYzYRT4esp/ktYprfAIG+aJvhJT18
5CXUfpa9v6V5u1n3UwSGGvZGIp+IpxZSoGjUiefSNaogJ9BH00FnzcnDbI1WQRZ8
qDiFlM40yBKkvkuWXRCo4Q1gaYuAmlT8Xgl1D7IPSa22Ab1MsD4Ivu8gzcSZ2Wkj
JWBpDs1tXw0zMX0EiurHYy6mxxJQd8b49ItnMWEIz/5e1QwJIqEvdsGfxnn06lky
lh7G+NgfFoqBpUgmtJ8h9MMzhJXfOcSvS8Vf06I545TXUpSlAO6Kt79CadPMGBz5
/vH9zN/B1d7t5IqKIEM0m3BVKYOHsQcD
=ZB2L
-----END PGP SIGNATURE-----