-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in XStream
Advisory ID   : NCSC-2020-1034
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-26258, CVE-2020-26259
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20201217
Toepassing   : XStream
Versie(s)    : < 1.4.15
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in XStream. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheden zijn alleen uit te buiten wanneer er gebruik wordt
  gemaakt van de default XStream blacklist. XStream geeft aan dat het
  is opgenomen in het Security Framework om deze blacklist niet te
  gebruiken. XStream raad aan over te stappen naar de whitelist als
  dat nog niet is gedaan.

Mogelijke oplossingen
  XStream gaat de kwetsbaarheden niet verhelpen met een update.
  XStream heeft wel mitigerende maatregelen gepubliceerd als een
  gebruiker niet wil overstappen naar de eerder genoemde whitelist.
  Voor meer informatie zie:

  https://x-stream.github.io/CVE-2020-26258.html
  https://x-stream.github.io/CVE-2020-26259.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX9taiU/4qUtG/lqjAQrwngv9FcndriMgkAD3NsDym+oFOl4ANGOEyaZg
lhJPu5MmiDvGEkdSXfSBFS8aExmvEg0RAIsSTa8JjW281kJvSkDReKS/UjKGojdt
oqi1R3aUYuqE2zowEkj+Dy52L4LuAFjkhSBAQt88cqx2UGsXg34R5lxn+4Z5kKs1
jhHM9JptfkD1gQ0kKUMJXfo1SiLvQwEfFxnkSMjmEkc4wCeKgHkEhoqXM9EcCmV4
qOO1fZy9SCw5j2xpNl6kWvE98WrCfhIBScO4LwYESJZNmdoCO5uxYxAe7yYQmGsU
/lGrHQ27a3MUpbJQY3RPMjAAcznQXUTbc9McROkzpywawEqveWt09+n7KGtSXhsH
bM4f7tKoke7Xv4jGp9kFgjMjnNYYKQ8kX1Dg0yMa4gSg4elh+rksLtNgJA2bom5t
uvGcGU6s2Te8jXihvWCACUuEFTxplmcqcodURO6nbFXCrk1LOIr/qP7NAtTiQ9bJ
euYztWwk+qONcCaDadpGF0V/GKKlU8wk
=eeAW
-----END PGP SIGNATURE-----