-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in XStream
Advisory ID   : NCSC-2020-1034
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-26258, CVE-2020-26259
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210108
Toepassing   : XStream
Versie(s)    : < 1.4.15
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  XStream te verhelpen voor Debian 10 (Buster). Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in XStream. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheden zijn alleen uit te buiten wanneer er gebruik wordt
  gemaakt van de default XStream blacklist. XStream geeft aan dat het
  is opgenomen in het Security Framework om deze blacklist niet te
  gebruiken. XStream raad aan over te stappen naar de whitelist als
  dat nog niet is gedaan.

Mogelijke oplossingen
  XStream gaat de kwetsbaarheden niet verhelpen met een update.
  XStream heeft wel mitigerende maatregelen gepubliceerd als een
  gebruiker niet wil overstappen naar de eerder genoemde whitelist.
  Voor meer informatie zie:

  https://x-stream.github.io/CVE-2020-26258.html
  https://x-stream.github.io/CVE-2020-26259.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van XStream beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4828

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/iDJ+Es56R4sCd0AQrWxAv/bbMlPx5I2PJG/xV7cPNGzmTBa6JjmQuI
OufKp+fuw2ZcP8cib31k3C3cyJoLCwxC0sTNsnVO7myfHwL2v11syYUorgAmFur2
njiEhM+sf3/qxDWkhhCFr2oWaxhF/NVHRXcL9dqI88WgxrdTRuF5EXKMOxPUrwcQ
xSpiLiKD4BtV840fcSLRq1zp5P3VIemqK4U6JLRvWye9/3cOmUHs8S/cDW+oHga7
2UyDFf5pG2DSbShIim2dcYwpd9HfDfJE5QmHDAZv9PQxQyprSfyHPB4s2uQ0O1aY
e7eDVtQ+Mf+uD25RWqIWtWQsAyzacqfL6Q2q9oDl0rFQTSs4eQlyDa0ffhCm5dy0
cUzCaKhp0f647qBB62QKX/1CxIKom0742iLxma1R47RZwLaYs3BPuSzMoMtk4DXO
NJ9ZSlKV9mifDxGAFD9ySHMc6OzjJHsBaL4z2FKHjUjDb7K5pZQJLr4Z1uVIOb6i
ynDMYhW3BJj8jHqIXVJKNdpl9XZNNTEO
=uqDL
-----END PGP SIGNATURE-----