-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2021-0003
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-24386, CVE-2020-25275
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210105
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < 2.3.13
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken en voor het lezen van e-mail van
  andere gebruikers.

Mogelijke oplossingen
  Dovecot heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

  CVE-2020-24386:
  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2021-January/000450.html

  CVE-2020-25275:
  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2021-January/000451.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4825

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2020-24386 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-January
   /008134.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4674-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/R9RuEs56R4sCd0AQoHOgwAgjvyzAn/eSjNMegTVQFSWTz7cC5GCU3s
S4lCG337FDPJQTdtzIR66p/jSLPeK7aU0v8dWFq6W3gWGC0ulevqOLi9AMinr74h
/9S1LAn4qa2W+LS7jmLG/Depme1MNwAw7zs8cKRC+3yEDvIADgdQoX0bOKVUPJ3b
EWySwFTXsGGgjrPR3bkNEWlV9Z6dZ9y8uswTic7pY10D3qQcLKlAugiFx9gvGCA/
nMpHbmAy+HCOLF+LwJ5FYmEeDeAO+pg1TG+63MPkqGpQILxx1iu5R2/xMTvB5swJ
y1ISFtjwbeAmdfKqpk1IlZ8MJ3I9OXO4v8p31E5a42xkShWMKffX/+cfwFhriRK8
EPzf63k89Hes90ncItD3FT9jULx0JMs/oZpbuSfXUTn4NqW0G/bAz3MOY2Anx439
pVCdGa/DqcFtfUk07MZ8WiJDS6wwiNz00GDEyEWYZMaXT9ZsvjL+3ZM9V8KlSRM7
qiu0yFzCnFLEgWB9ViZ2KgcTIDqR1AMg
=n+o/
-----END PGP SIGNATURE-----