-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2021-0003
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-24386, CVE-2020-25275
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210106
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < 2.3.13
Platform(s)   : Debian
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Dovecot. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken en voor het lezen van e-mail van
  andere gebruikers.

Mogelijke oplossingen
  Dovecot heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

  CVE-2020-24386:
  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2021-January/000450.html

  CVE-2020-25275:
  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2021-January/000451.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4825

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-January
   /008134.html

  SUSE 15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-January
   /017600.html
  CVE-2020-12100 CVE-2020-24386 CVE-2020-25275

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4674-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/Xfp+Es56R4sCd0AQpcGAv/bH6PVrv4dK5dZXJtIvPwR+WruVhayvU+
nEWULQzHlAtwEangcAVIa6pFGEeAqaFws8FHA56O9RseLWorXbEAny51xKCuxHKm
ZZWD6fKOxfFBwqAbOmdGHFBoeaQytMWa3w7nc9qJbGKNvnN7tA6WZi4R/5Fo0m3n
6KxAwgfz/FrSf43hWYFT8kZ0ISuBJ77VBtxDxaD9ia/JWJSOPV6a18CoJF0/Bpnc
I9JT5CGiSgDHzUvZYckw5o3q2EcF4ECnsatqLZFhquJVt1QQxdnNpqtMvmt5XOcF
jLWfPBWWYQ52ZrF+VJ0JslBLQW7XS3A0igu2gkR9tklIuwSVTN2I5mTAEpCckptT
oW6H6c+TWfrM+qkpXlEeuv+iONB7GyhyhLY7uOIU9ELmeIdi7te4Jrl1+WBvvw9X
I7i0138sBSskaUTFeNX55NHuv8GE0UjKUhQtwdPzvBmufhkC1CifI97S+7lAfokG
KBpwLj/Os2V4jiHRO8AL9sug2rxqV8R4
=32pV
-----END PGP SIGNATURE-----