-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2021-0003
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-24386, CVE-2020-25275
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210111
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    : < 2.3.13
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         SUSE

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 om de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-24386 te verhelpen in Dovecot.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken en voor het lezen van e-mail van
  andere gebruikers.

Mogelijke oplossingen
  Dovecot heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

  CVE-2020-24386:
  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2021-January/000450.html

  CVE-2020-25275:
  https://dovecot.org/pipermail/dovecot-news/2021-January/000451.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4825

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /GWBMKMSKCFBMVMLTOJEE5HJG5S7BURFM/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /GLBPVUTTVOKCDH7OSMVSVIQEI7TKHOMX/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  SUSE 12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-January
   /008134.html

  SUSE 15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-January
   /017600.html
  CVE-2020-12100 CVE-2020-24386 CVE-2020-25275

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4674-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/xUZeEs56R4sCd0AQp5sgv+MPRB+P4u6XNRINqbtcHiqHYwaLHNKlFB
EcHfsoWQ23sFjenPgwTWDxwof5JCDZWjzdX+2leF9/6IAFyPSX3jCLzSfW1wM1RW
4jaB8mEqg5Otb6fNXBBd2ovKcISMOz4VLY1J3DYJcHiwE/nMjbeePtaLdHtan8Wl
kICJ+Yk0SuyOX0gEbMvAeglYpg9vWraYdJnGTrVFQJGsjFtRsrPSFl+PbScjNFkS
jJTZ/gzBdwokOWTrFxSNEwnvwEDSZ5UWjpcUL2m8G5M3KqGExYQ2Arle4So76lxN
0Bba8vZZEbs2o1amA433qgWwcxZQYfaVf2owk68678TLtbEXR9SodhWDe0oCe3qS
+79bTGaVFoN8FRnVCQDtEZNEEGPwzmHtu4S9mMzIReT//bDHEJrNDypudMa2L0fO
QJPs4BOA0QQZo8of73ZgHr6bcjfTh7qqVteNmr+zjcfSxFE9ZPSpupcX5Opprm4j
hCz+c2mKtcF7g81eZOcywJNNIPyyulrZ
=na+/
-----END PGP SIGNATURE-----