-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2021-0010
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1971, CVE-2020-8265, CVE-2020-8287
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210107
Toepassing   : Joyent Node.js
Versie(s)    : < v10.23.1 (LTS)
         < v12.20.1 (LTS)
         < v14.15.4 (LTS)
         < v15.5.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1971 kan enkel misbruikt
  worden wanneer Node.js gebruik maakt van een meegeleverde versie van
  OpenSSL.

Mogelijke oplossingen
  Node.js heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability
   /january-2021-security-releases/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van nodejs beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8265 en
  CVE-2020-8287 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DSA-4826-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/cjHuEs56R4sCd0AQqpAAv/WFqjg0u7CzTft1texZEoyZ6idpv6EG/d
V2WirwKHXg6kdkH/Stjz6smt07py7MbqDQW34LV93O/d/saBMMjPXfr6jIDdfOPv
NargEuMkaRRov+uF92Ktdf3LOlEc2CX+Wat5gG56vzStlwggSOenTPC0ThwZS99F
CdNF9vAu5IGCWkSmxn+S7LDOGs1l/S1iNwLd4XwiTo4X3vNb90jxcu57u0RDQgIE
Ciw0HKHsjiSBN1DcQCTt1i+nMw3GbJLJ5iHiD/Ztzjx0L9GpF8JubNZd1kIHEPW1
KbgDrNM2lDWxPOk1rob6zRS8ZUHpE5n5e3WArS8bAdPw9OPN+XUw1jhFdKFwor8J
x8SsIZSLjf1W+EVEAD7XRKDRWecvb1L0bfrlCvCF5hmrJhGtPKt6XxrfeAFcuJAE
UGYNs7XCSRii2rYhoCjUltjbrkHG219+CgPxaK5HhQfwYGrsYrewZ6QEGCGgHn6t
sQctZTqgSx146okrg8hcsxoa6MMrNzGE
=8QVg
-----END PGP SIGNATURE-----