-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2021-0010
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-1971, CVE-2020-8265, CVE-2020-8287
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210111
Toepassing   : Joyent Node.js
Versie(s)    : < v10.23.1 (LTS)
         < v12.20.1 (LTS)
         < v14.15.4 (LTS)
         < v15.5.1
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8265 en CVE-2020-8287 te
  verhelpen in Node.js. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-1971 kan enkel misbruikt
  worden wanneer Node.js gebruik maakt van een meegeleverde versie van
  OpenSSL.

Mogelijke oplossingen
  Node.js heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability
   /january-2021-security-releases/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van nodejs beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-8265 en
  CVE-2020-8287 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DSA-4826-1

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /K4I6MZNC7C7VIDQR267OL4TVCI3ZKAC4/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/xUW+Es56R4sCd0AQpnvQv/QZBVILEzQriAEbWnh00BaFV/ZTpbpxIa
OWXLT2aGqVLklMQq0epqfxAKaG2h9LeHih4TrC5iOQ+oxOb5/zS28lBzRWh6mKlb
gZoYo22KbLKW50k35u4NXVbAazD49swcFMICQMEq9Y1C2VQCKaQcTaqiKm5+Wp6n
GzoqsfkbSCNIAq1rmLfVOXnzj0FDtcEKXkDZBuvNDmeqUOtl9A8wZGrZT0KguzEn
I/EzO2X4tppYrX9fGY64tguo7mNX1u/DBCzq+sXVSfjlH/bgNG9JlpRTSbRkiFBK
+BYgFK31/ufuTiSXJUBbcJK9/pRHseW/+Wx9FiYJeXPGoNhtEZdhyvYOS9bcyWBa
wwGUOFhH/FoybCVFQgLYNKdKz/GGEYBiejabpUxMfWpF1GlxpX/iurW/QcV6Bq2l
UlLv2aSRDVKM0wTcHn7l/LS3+S39zZfoY2fvThDQPd7Upn4fwHPTU3qEmo9ArbdA
rM5on66EpIh+vsdfCR8Ny0Fdf5AQG1y8
=/1cU
-----END PGP SIGNATURE-----