-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2021-0011
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15995, CVE-2020-16043, CVE-2021-21106,
         CVE-2021-21107, CVE-2021-21108, CVE-2021-21109,
         CVE-2021-21110, CVE-2021-21111, CVE-2021-21112,
         CVE-2021-21113, CVE-2021-21114, CVE-2021-21115,
         CVE-2021-21116
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210107
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 87.0.4280.141
Platform(s)   : Linux
         Windows
         macOS

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel

  Als gebruikelijk geeft Google weinig informatie prijs betreffende de
  details van de kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2021/01
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/cjV+Es56R4sCd0AQpA2Qv9G92Q/Exr5cFqc/ZWjmpHvhc2OPqX+CWV
VnhKENH5KYm+VCoGUTdvZQjHgd5ArnF+ImpB5wvZNV3AVEZSlnXI8tC+8w4T0O54
Ux3wFZKSMuNWQreLobRDxuWhPo+wFt5yTNQEL6IdRf/eFgbTJtxKoHf/dnq9T7wd
v1hNVlMSoC3Oyw1mFS2xHaXZ7lAyy9kLxt1hzfxi2WDQNMdxrSjC31etODkX9G43
8hOMMgxzuyOdqVE7rsopt2DVCRjW7ps759dsa5DHQIu09LvSXSGI8MbiZMeJMCOV
d+eLOUtc5OPebm3S+qLrum//dvg4ct2/S5MyzAnGP1SLBhSEazmzJvs3oLvW82LH
UYvRXtsQunRoOly85DshedL9SMsM58Ho4lKCMNH9w1SX6zySI8wmH/wUpqQ9Wacq
jDaiIpK1GCI+5wxsBqImXKpXxzRT/8VhuSa6C3Rx8+fuJvgV7VkJCuxw0rG/VmEk
+dnABDoKB7bqgbqQVLfJaP0FijPtJljO
=hD4G
-----END PGP SIGNATURE-----