-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in op Chromium gebaseerde
         browsers
Advisory ID   : NCSC-2021-0011
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15995, CVE-2020-16043, CVE-2021-21106,
         CVE-2021-21107, CVE-2021-21108, CVE-2021-21109,
         CVE-2021-21110, CVE-2021-21111, CVE-2021-21112,
         CVE-2021-21113, CVE-2021-21114, CVE-2021-21115,
         CVE-2021-21116
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210108
Toepassing   : Google Chrome
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   : Linux
         Windows
         macOS

Update
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld voor Microsoft Edge.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Chromium
  gebaseerde browsers.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel

  Als gebruikelijk geeft Google weinig informatie prijs betreffende de
  details van de kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  -= Google =-
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2021/01
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= Microsoft =-
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us/vulnerability
   /ADV200002

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/iOwuEs56R4sCd0AQodXAwAnwu+7XV8RR02zlF5EWz/AqY/BxbbiAs4
wIiwSt9l0RpcTahwtSpwnOcem4QoxMgGVowa3wUoL74GOf+PtFzSEIUiXH+SG3ef
clOAlofWq2XmVLXjtL5oU3ajeBGdoT5T/O/xCSvkkw3c23/XmjJCOamHBJpLCshC
zreZJMTo6QwjsltIQHAEPOtjWQtOTS6AWGlaW8oq77dHZyGznKOnd//0Z1mb8w8a
nqi/KDFpacglkoXUCGI9jUsF8hGm6Ns0jlzTM3mHcG8lz2jcbPHYBm54j5LqXaKT
MdVPYwRcf9Cam3q+OH4H2a7vh+usSg0tJui7yOFITQ3p+1sU7bZhEJ58Tig+jXOp
Jm3PmVsJLkBi1XRX+pex3AOgR6Kw43YESZyflMSIdzmfed/2ajLFi6QwNQR3nvpJ
ytUptPqbDL4psyMCNO4ZzDtQh3zMGL6W/gFoJKdWfOrcbO+/fu7E/DySAliYsVne
6YXoloQMu4RkLf1uSjrLjn1XWwcaZ3sP
=ulbE
-----END PGP SIGNATURE-----