-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GitLab
Advisory ID   : NCSC-2021-0017
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3881, CVE-2020-26414, CVE-2021-22166
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210111
Toepassing   : GitLab Community Edition
         GitLab Enterprise Edition
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in GitLab. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat toegang tot gevoelige gegevens te
  verkrijgen en om een Denial-of-Service te veroorzaken. Een van de
  kwetsbaarheden stelt een aanvaller op afstand in staat om API access
  tokens te bemachtigen. GitLab schaalt deze kwetsbaarheid in als
  "hoog", er is een CVE-id aangevraagd voor deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://about.gitlab.com/releases/2021/01/07
   /security-release-gitlab-13-7-2-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/xUb+Es56R4sCd0AQqpaQwAkKyiA1lsKhq92Dcb/u+VnDoCu1tWvkAt
Bq7FPz8v4bdtkBGn716CaFdZKOtJtYE+wHrSmysVBvgJfpJa+TdsOriAuUsxrpt2
r/ercxZmvZKyTifsNMM1WGdled7PEGOUZmE3oQqxuIOfg9SlKqgXhD7gYuR2T+l7
pCEzLuZE1GphiowFPGu0w8n59BGpivH6rsQy0AD1hw72JSgbV+OuYeae+7N9PZAh
pkqdev4liuHtlqdUK1wM5hH9gpSypoFyN5gzE6+z8JcEquk0qghQHkGcM4MzAEkd
aycyODh2+CtmQW1su9Oz+Xy9jdLNpUBfl87Uc9Hl/wmiZOjxygOvJzo7KVLXbWOY
boB8QoqpU2ZHyiWgGv5Qk7IL8A9jBLL0U/euUPPkAF5DTCuQtmieZKrJQ87xTwor
t75XhxPhO2AtZIEnAEAjngSb6DvqkQfy9H+AvHvaQLoMi2vAPliCRmeM7eQumyS5
ceN0LfuggV1zv7VOL2BogukrIBafxVNk
=n0CN
-----END PGP SIGNATURE-----