-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Linux
Advisory ID   : NCSC-2021-0019
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14895, CVE-2019-19037, CVE-2019-19447,
         CVE-2019-20934, CVE-2020-10711, CVE-2020-12464,
         CVE-2020-12652, CVE-2020-14305, CVE-2020-14351,
         CVE-2020-15436, CVE-2020-25668, CVE-2020-25705,
         CVE-2020-28915, CVE-2020-28974
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210111
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Linux. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9002.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/x7eeEs56R4sCd0AQqHJQwAomUbcI2LUxgiBHzFdTEMEXvBh9hlO/cA
o6L280ew67pM3FsvZvTrx0KeRKmOOJEImfhu6HqwjWhgAdafr3I0tDUtwjwGkqyh
69gE/hbmbPP0EsuPCaZtjzHZnWNuPKhdkFDU2sK6huQPIA1HOmEtTUCPYtYdO0A1
CLpSwq2iiahDBTNFSVAfjCCIGO7YCAB43WxKGbBs+nkuTkJQyYqdB8kYOc1eL8zt
ITTWv/M20wkILzstepK8sokAEzek3kDCWQRx32MGIFlTGELPG5y14LEgRDF3Gw7Q
xSS9BA4uG4KDRCXGmQVh7DrqaL2jORNsWYTFTacVVy6E8wz7/wJeXN9nm1slE52T
sqGbbAzTu/DGIbZDpxDv1MEScFjOY9XYB/yZHbyzhQsczzSSK65OY+C804cpq8ag
dMMR/Iy5d9n5Qfrd27EsIHDmo6xHjVGX6miK7njWX0n2JEuGCPkLpoeKeFJle46I
NNl7dOTvQSQ3FBM6hoEvwDqKnjKf3Xfr
=DD+0
-----END PGP SIGNATURE-----