-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Linux
Advisory ID   : NCSC-2021-0019
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14895, CVE-2019-19037, CVE-2019-19447,
         CVE-2019-20934, CVE-2020-10711, CVE-2020-12464,
         CVE-2020-12652, CVE-2020-14305, CVE-2020-14351,
         CVE-2020-15436, CVE-2020-25668, CVE-2020-25705,
         CVE-2020-28915, CVE-2020-28974
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210219
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 8 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2020-14351,
  CVE-2020-25705 en CVE-2020-29661. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Oracle Linux. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  Linux 6 & 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9002.html

  Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-0558.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYC+o/+Es56R4sCd0AQoj2wwAlMhNZdcYMehiF9OnAGA6SCl0tvRdr/lu
dmPzAlMUAK+TXyvyLFVCxTWRVohqy6LfTBX0an4EIoO31sEfdblS6p/wNy/oQcjw
4U4xil/jslazCXsru2dxuWMspqO+PAh1FiLtCQ1apeJaPkSH6PmQDMQH+4VmPBDe
n0KLUTQG2gUTs1m/ajgyQaKiR/vZPQhXhT/vuk4tozeggSsZFiotQ9HdOE11glsz
7wEfXawRcP4oXa5UQ1MrJZP1eA/UhddDHKtPXpVQkWgXA0fPMhpzCBZdvhmkXSBg
J1ZG13IZxZldtxUPgk+0yvY3HHC8fIGplnfRMzDCxZvvrJt4P1h0HFUoJPccmmsi
qhkOZKnV7OKKIxMeLgKK4AYjcwotG13v3QFIRUikZMmKb2Orwm0t7BhH3cScaRTp
We80HXJMmOIAPw5TkMbwPL+2XQEuw/l6jsnkwprnp8EA+tMYkaQ7BjL6VBwzR+x9
E7rQXKfxR5hMhs+K38kDrmyNeLR7VNzR
=ZHwZ
-----END PGP SIGNATURE-----