-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cacti
Advisory ID   : NCSC-2021-0020
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-35701
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Cacti (graphing solution)
Versie(s)    : 1.2.0 >= & < 1.2.16
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Cacti. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in gelegenheid een SQL-Injection-aanval
  uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Cacti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/Cacti/cacti/issues/4022

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/2YnOEs56R4sCd0AQrgEAv9E+fqyw3zQe+yjid5h5KBfs2C1gfsUUdi
NmUqzjc32LuO5kqE+jwqsNVBAYmUfJw4Sz0A+y7fE5uZ2PfzeHSGgZ3Ka1wJLK3Q
+1r9vJUm0o6pdDqgMQ4LJs8aLxZ9+IIj3hASYDGdYptCDw0+42uhMZjjTOqc9bR3
ahjzadMwV+cW2p2D6ritOkDgHj3N+CIl4RCbEE7KX6UyaYhrod4ACB1ot20Fdskj
fmGSRKOFGdjMQq1/F3J+ZzjvErbKy1NP35RdT+AqHWAI3ZVSaI3gcfKm7L+k0q/2
2jEKjxlT29BABE7ArNtfjixWygBJbGjFEDXbAw4PJKyoT/CD1UM4TEFNRrqMkVQy
2J4sCqzSaiMo4ZNedje3wrYdziQZwdrQqc0ZUZmsjXb6b2qc8FGXie0gbbyNIQij
UP1wXXJvwPV3Sx+Ni01JObfMHPtHnP2bkev7phDup26mCS1diZpPGAVeF6n3Uy0X
c+yOq/8q+HE0bM5KS+Gh36imAEpALbgb
=2heY
-----END PGP SIGNATURE-----