-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0021
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-6224, CVE-2020-6256, CVE-2020-6307,
         CVE-2020-26816, CVE-2020-26820, CVE-2020-26838,
         CVE-2021-21445, CVE-2021-21446, CVE-2021-21447,
         CVE-2021-21448, CVE-2021-21449, CVE-2021-21450,
         CVE-2021-21451, CVE-2021-21452, CVE-2021-21453,
         CVE-2021-21454, CVE-2021-21455, CVE-2021-21456,
         CVE-2021-21457, CVE-2021-21458, CVE-2021-21459,
         CVE-2021-21460, CVE-2021-21461, CVE-2021-21462,
         CVE-2021-21463, CVE-2021-21464, CVE-2021-21465,
         CVE-2021-21466, CVE-2021-21467, CVE-2021-21468,
         CVE-2021-21469, CVE-2021-21470
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : SAP Business Objects
         SAP BusinessObjects Information platform services
         (IPS)
         SAP Master Data Governance
         SAP Netweaver
         SAP SAP Business Warehouse
         SAP SAP GUI
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SAP producten. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Als gebruikelijk heeft SAP weinig details publiek beschikbaar
  gesteld.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=564760476

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/2wzuEs56R4sCd0AQpFpAv+O4wsot3+tQvnXwjs0otIa9sTiM8Er0dh
YnKyO7o8cXS0bIvuQHX0zu+Ksbf0fh/rX8K0plB4x/LESaWhPPoQEDKkMpHhZX6k
OFjVJtrr1FRcjyXIrSqIUQZ5US8BxZFQHunw/0d3ldLCKK1RndFAF2oHfH22KDS8
aXU9c0fnDZxOIlMGUKCCxhHxhteBYPGuf2yLKSqM9Fmlw44UD+4ZLtWmRzHnvOiv
RGVmd16LRRSSmYSf/yxm6kt1ZlKsgfyuAY1UGhSDBNx0z6I+TdVFpiesrTyJJ1OZ
mBIMeI68XLZcfkJrkXBiv4qMuVWXlCoDVZjtJOugEOCS44rhZQ/wMrSGhG8u33oY
HSA8MyQbwNBQOocjTdoRejUwH2wdmAt0v/hnrilitQzY1TLmYJa1x0GlpZyjGjoq
6Dkvs/EeAXL18IZ5M4VFiHKr5sMCf0zzshGL02LKG6mPCxE+CUnRwq5jNlG5fonE
6taGnrZ1pcjzo2XxeIWe4zu9N30e+mg8
=3zJz
-----END PGP SIGNATURE-----