-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Siemens Scalance
         producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0022
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-15799, CVE-2020-15800, CVE-2020-28391,
         CVE-2020-28395
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Siemens Scalance
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in Scalance producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat een
  Denial-of-Service te veroorzaken en om een beveiligingsmaatregel te
  omzeilen.

  Siemens categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 9.1.

Mogelijke oplossingen
  Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  en adviseert over mitigerende maatregelen. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2020-28391, CVE-2020-28395:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-274900.pdf

  CVE-2020-15799, CVE-2020-15800:
  https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-139628.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/2x4eEs56R4sCd0AQpC2wv/WPSeAvUvmQsAPIAFbRHUVzsTKt6EjR84
eMbP4V0+lU6wdOXMpKbSZ8UZOw/bPEwlzePmWQuvRfY2ssBUQpAWCvD88cbYI0tT
TJPffhNlsmC1cnxfK/2XRo9InUOBidwY9otD+rh0bY0TBbeEQ80OjiCxbkYfH6HY
dUdzsO41YlcQ96wQxq/CtPI830Q4DPOLVnp0dakmafx77RWZ9/MrQXvQqUYIKnlA
TyfXIvPxJOWMxHyQfQTfHpHB9KWtXeDawv433WItISEXYnbd2kM7UdJf0TKqJgc8
kBq8eNeJX/rb+AX2R8BUKd87FShMSVVNHPZ0XjXHtbqIqMTigYUmKbcVxvlGBZAC
3+R2CpNcUPlHwkXTEqwulN8V6frozpMzPCqbo2cIKtLnhDVHp5vICfc4x9Kcz9ar
kgq2j8lve0svc9CGhMWn41NeVm0zs6IPw+Sq6waHgosoEPiqIdfeCznjgjNtaY8g
2qyoEl4iCFNh1M4wxYPEvhNIi+rs+svp
=zUNT
-----END PGP SIGNATURE-----