-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2021-0023
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-26870, CVE-2021-1651, CVE-2021-1680,
         CVE-2021-1723, CVE-2021-1725
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Visual Studio
         Microsoft Visual Studio .NET
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in verscheidende
  developer tools. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren met gebruikersrechten.

  Visual Studio:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2020-26870 | 7,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  ASP.NET core & .NET core:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1723 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  .NET Repository:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1725 | 7,80 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Diagnostic Hub:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1651 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-1680 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/30leEs56R4sCd0AQotPgwAgK3+NDLaRbFvif5Ud08v86f48JDD1xuR
cQRHOgONouyqfVDLkVetXzhoJBgKBKHs3bfmVja+yOXDqScXJ1lnJ0I3FzZynxvU
1hujbS3QLk9MoT9y3r/yo8qKfHh9NRCufwK1luqD7fFbZeANyOY3jp4X33cGVXrK
jEPwS5kpgF6sGG1g4y2ZivDIoTWVybgJj+YfiKGoz71HQo+DUfKzawp5+PLrMvI4
1AJMMBtFWPRD8LZJvM69Fn0khxeZAoLSFwuAMgRhAC9aNLQ5nOFPkCyulWT9+rSB
n7+L1dyCitOCELBrqAbl5F6bG9+yBnawFNCOoKJtUZwwkya/xNDfWb+4REH8nbh/
WVRYAZpIEIobd4YwWV0wtaBEh6h4bdyeoUsDz2ZBmB01KFvgNtKweB5lvJ24CUms
MF+rIV5vnJw5Dv58Hc1sXIjKQB/mCVcqE8pRx1K0hwQIS2nnKIS/YgPQvXw5AaP/
kwdBAd64zC9xgQto66em185/j92DzeYx
=A9um
-----END PGP SIGNATURE-----