-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Azure Active
         Directory Pod Identity
Advisory ID   : NCSC-2021-0024
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1677
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Spoofing
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Microsoft Azure
         Microsoft Azure AD Connect
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Azure Active Directory (AAD)
  Pod Identity. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om
  zich voor te doen als een andere gebruiker. De AAD pod identiteit
  stelt gebruikers in staat om identiteiten toe te kennen aan pods in
  Kubernetes-clusters door deze op te vragen met reguliere Azure
  Instance Metadata Services) IMDS verzoeken. Door een onjuiste
  afhandeling in de toekenning van deze identiteiten, kan een
  kwaadwillende de identiteit van andere pods overnemen en zich
  voordoen als een andere gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/30jOEs56R4sCd0AQq2NQv/RTDvx0aLpGcDKjaGA5JDz8wfPOSRr9Bl
9/SHBMXNae/JS5QVPNBFb7ia79qjrKXJpSp3IN8RIHz7TIuHGmFZK6U3/hqHuJ8H
XV5GZrme1+lIaNDQNUZ1acj//oZx07M3Y6NIxfWMnoe8bkAmMGWarRCW64uT1znu
U3WXIROMvJvR+XwtARS8PtnxjSyvuRnzdpvQOgBP8s+i27xNyzzUHzMs17jBoJ84
K0ScCvyJj7o82kPx7GCDXsApj2+R0eLNRKuHqx8iXmvShXHnP7Dci3CBIUghiT5Q
r+nf3pRpD91x6jKam2XcCx21bHNkMSe4oAXukWVzKxmlajjaLVI4q3hb4QQnIZ2A
9MfNBenSiNz4Hm7OAr4FxKA0KN8dG1yUWEjg2ilyS7EBYaSb8I2De2kJGBuYOJd7
emBayktPOwOkD+EKshOxu7F7l/vENFMKm/nuapRJ+Gca1JIrvIqXA2xw8Z1AXaXz
4juqFYQrz5z8EU1kJRA2SZAzuk6USXeE
=iZHH
-----END PGP SIGNATURE-----