-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Malware
         Protection Engine
Advisory ID   : NCSC-2021-0025
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1647
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Microsoft Malware Protection Engine
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft System
  Center Operations Manager. Een kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van
  willekeurige code met de rechten van de gebruiker of om toegang te
  krijgen tot, en manipuleren van gevoelige informatie.

  Microsoft Malware Protection Engine:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1647 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/30heEs56R4sCd0AQpjzQv/X+KMPxyWdDS8JrI5iXnATd5gmV9TEbY0
tU6Q6Alf6xV2lDTwMe2/LAfigsTvMb/s+gTY7/hMnuwYJ+OUFipbCCCeXCuJG0i2
KU+EobFHkXka6yGxIWTr/mn3VOzawPvbRmPUj+qmLM3E+ZDK6u36Srko26fVadD+
jQg6Y/bza3qOUH8WNsVRr5RLDygIG1rQ0o7exYG1L8RwikJxIAiWnlOT8eMaqAxS
ogwQe/v8gcuDftEc9QEKu35CsIB/MqxVQCgRZAhyvOJdhjELuwfez+1WoFpDaYwA
1ju/PgTGWIIANmaPcXix7AWsOCA/IOHxfXQ94K3bKwopRZjuUvMytyFpmHsOwI5K
znZB7kDMcbqHqhNhiYbQU+lid++X77Tjq3fDq5LDMSUf4muFETFtWeSpBBCG/4JN
Zo2nQr7xm71ncPa4YqwsbulyJXAlOcd1b/ie2jP6b1LPsHTBP+vpLGZBgrH3fxx4
AUknH/FyVH1pkVaG1+SGVjUed77O9gch
=CQKf
-----END PGP SIGNATURE-----