-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft SQL server
Advisory ID   : NCSC-2021-0026
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1636
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Microsoft SQL Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Microsoft SQL Server. Een
  geauthenticeerde kwaadwillende kan data via een netwerk naar een
  getroffen SQL Server verzenden wanneer deze is geconfigureerd voor
  het uitvoeren van een Extended Event-sessie.

  SQL Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1636 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/30fuEs56R4sCd0AQr/Tgv/deia3B+YxYs5QrSJ1Pxl7XHcdorckP/W
PmbGJqaw0JW6ofITfw2xvFqCsBeyo/UlfmOTVGCm+81HyA1mcM9BwnjYt9r6/N1c
ASvEeimwsxdYPSBb2OMuF0P913gDcVA6ZSftduNqesG+NFF/7qTEurXgwVKm7Fan
la+WdFXMpUof9mHart9Q9Kuq02kOdUGACPe2rxDqoFL/HAls/Pl6dKOyWktxwJ85
KKTSmJlomFxJkIwlzTllqylgqPllMVrGkKtQzQB5UyIZoIOAzpE81Ixtd08CXwHJ
XEtA0vo1oJx47wZHPsS5sQe8Qh9NfQOYDqQfdCSi+BUyu+jja0rqr0WQLQ9DN5t6
D2qY3DqMabiFpfCVTDQ1M8ruX3/hqtrlVzXuZFqj5SjHlUGwXbhthaK0zOpTRMkx
/wDSDCCFMdDmu9ObaoPcVyo1pNoHCAioub0VsK4ngOd2zsM0+BrAFtIM/21WRm9D
D97vvLeB6qWpoqlVf3ICThw/wjVKyd0b
=QqR6
-----END PGP SIGNATURE-----