-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Edge
Advisory ID   : NCSC-2021-0027
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1705
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in Microsoft Edge. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om willekeurige
  code uit te voeren met gebruikersrechten. De kwetsbaarheid ontstaat
  door een onjuiste afhandeling van objecten in het geheugen.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/30deEs56R4sCd0AQpz/gv8Cba3m6ARbdRYMibobSWVSLvhA93iW6X0
lE4Ecm8O5+5EWY8hEfdtcpWpJBVFulrOoPAcI4nkfwdgiiVgwS0/kYrTkjnvrV5D
GQRI9M9bj9GpJSMjKd3Ui2jNqrM5bt+smBhvEyFlU1P0bpCszMhiW+9l8Ppr5FJt
T6I/CpbWRoLWJf8HPweE3MHhmLKG9JHnDh/iK1mqcJK62sh2MzoTDUDu7OuYcqNF
q0ZHz8lF3AVI8H5/otQf5VBaTh9FtTnGC4qPONyV/LJSMQOf1m5qGhsYXyHbFTiD
P115hyEnk2Rf1TYWD48gIMnhUF0J4AJlqJO5Xz31priT8V0EQhqLBpV3X8C3B7jW
237E+3yArGfhxaY+wWlc+nPCmtIZ8eS3xdX3vqILq2CVxXpLlmgs6FYRUaoPt1LH
wUUaVk9FFv6U2otXo1QVKogFd5Opna8nI5iY4WIOHX6nEXHCr1n8ItpcNiXeOWvZ
2dABZGo8Lwrj9q0/y7xkk1PgT9AWWEAF
=sVmY
-----END PGP SIGNATURE-----