-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2021-0028
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1641, CVE-2021-1707, CVE-2021-1711,
         CVE-2021-1712, CVE-2021-1713, CVE-2021-1714,
         CVE-2021-1715, CVE-2021-1716, CVE-2021-1717,
         CVE-2021-1718, CVE-2021-1719
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210112
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft SharePoint Server
         Microsoft Sharepoint Online
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
  en Microsoft SharePoint. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Office:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1711 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-1713 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-1714 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-1715 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-1716 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1641 | 4,60 | Voordoen als andere gebruiker    |
  | CVE-2021-1707 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-1712 | 7,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-1718 | 8,00 | Denial-of-Service (DoS)       |
  | CVE-2021-1717 | 4,60 | Voordoen als andere gebruiker    |
  | CVE-2021-1719 | 7,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/30bOEs56R4sCd0AQpargwAnKFNis+6cNNn/LvdKCLHfW0UW5X+Urb2
fabkhpCKpmhkw2fEb6x+lZY+0apQ3516M5bjYosFKqidYIjAJBtXGkxaZ2QD0Idg
q36x7R1BHlEMkehpQANUpj07kogE/nawnT/KKX8v0g7stIh8eVDNBf30qhD48LWR
xGJS9/h4A/GuwNBUMfFHyQH7v3PVOalHiQBIGZglEIEUHKjSzIw9wbm3ZnmvjLJk
0fSUAlnAxgrwcVWtEwkm3ItDlZXB7y5ujKxYpnJipKcr4ceajUl40XF1R+OEp4a+
5Q1c9zU/xoW+wLg4EuOx0drTfnb74bR07xRpWp0dn6N+aKzmq5VU6dHXj4s/qJ+X
cRnw5peVXj1oCJdn0rJ8361icqD6mrSfyqjgVgj6tXp16EtcBFit/lC4yW+XYOOt
3shbUmWbttuUyLLfG+NNqK9xW7nelOinAJbJpv2Um9I6gVWA2mRYJt5ft5E+I0HF
qvGPvWed2NHNKbRI79caWYOU69Xg5sLv
=gaG6
-----END PGP SIGNATURE-----