Kwetsbaarheden gevonden in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 12-01-2021 NCSC-2021-0029  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-01-2021
medium
high
NCSC-2021-0029 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om: · een Denial-of-Service te veroorzaken, · beveiligingsmaatregelen te omzeilen, · willekeurige code uit te voeren, · verhoogde rechten te verkrijgen, · zich toegang te verschaffen tot gevoelige gegevens.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

Windows CryptoAPI:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16796,50Denial-of-Service

Windows Diagnostic Hub:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16517,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16807,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows WalletService:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16817,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16867,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16877,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16907,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Remote Desktop:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16698,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2021-16748,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Update Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16947,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows DP API:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16455,00Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Windows DNS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16375,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16827,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16957,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16447,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16437,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows AppX Deployment Extensions:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16427,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16857,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16617,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16977,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16657,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16965,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-17085,70Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-17097,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft RPC:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17027,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16917,70Denial-of-Service
CVE-2021-16927,70Denial-of-Service
CVE-2021-17047,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Remote Procedure Call Runtime:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16588,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16608,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16648,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16668,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16678,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16718,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16738,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-17008,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-17018,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Projected File System Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16635,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-16705,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-16725,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows NTLM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16784,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Event Logging Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17037,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Media:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17107,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16627,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft DTV-DVD Video Decoder:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16687,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows TPM Device Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16565,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Bluetooth Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16835,00Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2021-16845,00Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2021-16387,70Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows CSC Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16527,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16537,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16547,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16557,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16597,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16887,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16937,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16577,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-16765,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-16897,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16507,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16497,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16466,60Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16995,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-17067,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows splwow64:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-16487,80Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-1637, CVE-2021-1638, CVE-2021-1642, CVE-2021-1643, CVE-2021-1644, CVE-2021-1645, CVE-2021-1646, CVE-2021-1648, CVE-2021-1649, CVE-2021-1650, CVE-2021-1651, CVE-2021-1652, CVE-2021-1653, CVE-2021-1654, CVE-2021-1655, CVE-2021-1656, CVE-2021-1657, CVE-2021-1658, CVE-2021-1659, CVE-2021-1660, CVE-2021-1661, CVE-2021-1662, CVE-2021-1663, CVE-2021-1664, CVE-2021-1665, CVE-2021-1666, CVE-2021-1667, CVE-2021-1668, CVE-2021-1669, CVE-2021-1670, CVE-2021-1671, CVE-2021-1672, CVE-2021-1673, CVE-2021-1674, CVE-2021-1676, CVE-2021-1678, CVE-2021-1679, CVE-2021-1680, CVE-2021-1681, CVE-2021-1682, CVE-2021-1683, CVE-2021-1684, CVE-2021-1685, CVE-2021-1686, CVE-2021-1687, CVE-2021-1688, CVE-2021-1689, CVE-2021-1690, CVE-2021-1691, CVE-2021-1692, CVE-2021-1693, CVE-2021-1694, CVE-2021-1695, CVE-2021-1696, CVE-2021-1697, CVE-2021-1699, CVE-2021-1700, CVE-2021-1701, CVE-2021-1702, CVE-2021-1703, CVE-2021-1704, CVE-2021-1706, CVE-2021-1708, CVE-2021-1709, CVE-2021-1710

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 12-01-2021 NCSC-2021-0029  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-01-2021
medium
high
NCSC-2021-0029 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.