-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Joomla!
Advisory ID   : NCSC-2021-0030
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-23123, CVE-2021-23124, CVE-2021-23125
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20210113
Toepassing   : Joomla! CMS
Versie(s)    : < 3.9.24
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Joomla! De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende op afstand in staat een Cross-site
  scripting-aanval uit te voeren en om systeemgegevens te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer
  informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2021-23123:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /836-20210101-core-com-modules-exposes-module-names.html

  CVE-2021-23124:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /837-20210102-core-xss-in-mod-breadcrumbs-aria-label-attribute.ht
   ml

  CVE-2021-23125:
  https://developer.joomla.org/security-centre
   /838-20210103-core-xss-in-com-tags-image-parameters.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/74yuEs56R4sCd0AQqLOwwAof8mC4l7Y7LN2gNeQQg6e9XrQVEZQJlv
OJTHTVj4uJgEqwj4zkM6um1MOX4sw7Q0Na5kBlUAtBg1xbZFcQf/8Ra8FCePuR5g
kjYUK09MZAh4Z87x/av8crtSoApldtpRRtewRbjOoWdqZFGbW9Y+RmF7Sljs+d/w
Y//YT15aofIcyr9XknWLUTU/I68y9g9EwdoUn+UCc7iXowm8pJb3NF2us+ubfsfE
U4CWdQcs68XjEyWuyiMpSgg9l4eYH2RUd+FYRpCJlU0yPLGjDre/JMhuhC5EaXxL
0qRSLmhdIRgzKcbsawQwysveU6C8NVaNLnPfd52iGcfZwVdSgqXcy7n/Y0mB7io6
bzIOWSaBhe3VzECpFkAcGm/bbTSEsc8X3RcQk9qKxsTSGcvpXhD06P91ij7buYft
C9jg943/+Rt/7Vwkk44v7XGfNPfgvnQJ1IY8u/w3hIzLTavJMf/k3ZOqVkAbxi1Z
dwV009pZw+Bu7rfxyetqcdcRmNJpjiOn
=+VtM
-----END PGP SIGNATURE-----