-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Aruba Airwave Glass
Advisory ID   : NCSC-2021-0031
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-24638, CVE-2020-24639, CVE-2020-24640,
         CVE-2020-24641
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210113
Toepassing   : Aruba Networks Airwave
Versie(s)    : < 1.3.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Aruba Airwave Glass. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)

  Aruba categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 9.8. De kwetsbaarheden zijn alleen te
  misbruiken via de beheer-GUI en beheer-command-line-interface. Het
  is gebruikelijk dergelijke toegang te ontsluiten op een
  netwerksegment waar alleen de beheerder toegang toe heeft.

Mogelijke oplossingen
  Aruba heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2021-001.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/740+Es56R4sCd0AQqUswwAruOpxxy7p3VmRA7l6lLhTmGPRQjEjmw6
7AErH9PThqR/tJXYLUYBbOdINtO0lEZ80KXIsmSkkWanxr/HggJJ/tOP5hBrLpSM
rpHON7e3WmBdxbHYf06VAM5IfZdx3CaRaySq7BmRgbCV7nD9YewUwRgjwU8SKlLj
wr4/zg2ANwblKMsZFidLyNTRAeUKBl/NUwasnMd0JPG367HsbD/4uYFzYr7XPtZS
aGWqgiWK5W3jp4C9/ZHWUyep4rKZnFkbi1+vc5ww3lumvXKv1im+F8SkB0LdYVRo
e2evTMyiWkWZR5Gwgs9WAexMD/Em0jlOPWPqqwEqs5LTr0j89JgaaDR73Fj8Q+DV
wN4xqOCFBO2vIEXK4N31HgzGWEp2ksdMtXh9T0NzcixdPUn39JURVFY8z0p7S/+T
waBEMZeqskAJkk01UHr+UsVhieVKSj8DKEFT6K1L+nHRZVmnDG3GkIB/l5ZsQwxe
2fVLQ+am6+7UCDMKs22L2l5Zw8EP7v8x
=+PnB
-----END PGP SIGNATURE-----