-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Roundcube
Advisory ID   : NCSC-2021-0032
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2020-35730
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210113
Toepassing   : Roundcube Webmail
Versie(s)    : < 1.2.13
         < 1.3.16
         < 1.4.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in Roundcube. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site
  Scripting (XSS) aanval. Een dergelijke aanval kan leiden tot de
  uitvoer van willekeurige scriptcode in de browser waarmee de
  applicatie wordt bezocht. Met het uitbuiten van deze kwetsbaarheid
  kan een kwaadwillende mogelijk toegang verkrijgen tot gevoelige
  gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Roundcube heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Roundcube Webmail. Voor meer informatie, zie:

  https://roundcube.net/news/2020/12/27
   /security-updates-1.4.10-1.3.16-and-1.2.13

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBX/8WfOEs56R4sCd0AQr5GQwAuk6Hp3cz9GMtWLO0DKZmKBM3kCHnuTqu
jN8+RULFji9oVtb3UQ/NDAGnJDko9LVi6eDzlhq1aC0GjQwj+Yqxiymz5CSCiWJv
czTzoHrXKbTjcBhJcJSxc91/vjbMcB7eegOTMRP4uSwP/K1YMoNfrnAYK0dazyGp
nSp5M9m981H8JB1SikMaSkKxfS1vHIPqaeQZn8gdaTp8l5ZLk41aYUCgzzVj0Nku
b4zBsMzfSTecApF+M+6+v2Fy5ww2pxXw8hXSzZkycHs2XhjpABVjGlZbvaBpGNJL
aBQ/rAdU2nGmrsUygzldODGNmR1x8pW4Za1eKkPJmGPZKjvQRpIjyHlOSbPg6DsU
l5JW5V3/yAwfT0CuhSeu7Nnc0Rcr07t7lmylUDjh0Qx0Fa4ZUvs5VQO1UimUS8P8
/+gOHoBPZZE5vFCVY7BLOfeMmsWDfoP+mqU8zrvuPkAjo9BFxL7BYDBZqTvdRLLG
8Pg0byJ0bHgPR25oiJJ8no1yY0j8PGDS
=oM/y
-----END PGP SIGNATURE-----