-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI
Advisory ID   : NCSC-2021-0040
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-35578
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210114
Toepassing   : Nagios
Versie(s)    : < 5.8.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Nagios XI. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot Cross-Site Scripting (XSS) en (Remote) code execution
  (Gebruikersrechten).

Mogelijke oplossingen
  Nagios heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Nagios XI 5.8.0. Voor meer informatie, zie:

  https://www.nagios.com/downloads/nagios-xi/change-log/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYABG9+Es56R4sCd0AQpLCgv7BE2bt7kH4AJtAyUefNlDBZNSN/yvDhQV
zaxXKew1tlNRyN8CnJwP640oxpbpAizkwyuUg06dwXiovnNQV7z6WIjaBSDZBRQ4
3CkNfYN2rEkiQLHkcpZJVH80TSWnlXYuRLhmUNAi0Sz1ydNRp9g6u95/9gRhfzDT
CTt9zTE1W/922o8LH1w090kqmGK2doWlS7/2ExnmHrxbuzaQLRbkmeI5woWHmfr5
YCJ35OtQC73VFJ5Jc4Co/sB0LX307hKUEcMHRqA3QYm9ldOOq9cH5YX3wPpZAGK+
ueoOcY72ONIeG4Jd7JJ1CBvl5eqvC7GERa9V86rzNaiIB/PLXnraN+CjVUy4oSLE
L24EwTiwzSQNN2W/EOVQmhmXCWS354/VDaSRRB8xWr3moM6L0yQBFHU3+oI57z63
141rlmNbHcgIRrBZPEh+lO/Z/MwHnaNEKhA52IWOEXv50JuCPCJdIXWLL1/IOMHc
5nZTwD0Zz41ubXFbZIEskdRFqTFjw8EU
=fEqq
-----END PGP SIGNATURE-----