-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SUSE kernel
Advisory ID   : NCSC-2021-0041
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-20669, CVE-2019-20934, CVE-2020-0444,
         CVE-2020-0465, CVE-2020-0466, CVE-2020-4788,
         CVE-2020-15436, CVE-2020-27068, CVE-2020-27777,
         CVE-2020-27786, CVE-2020-27825, CVE-2020-29371,
         CVE-2020-29660, CVE-2020-29661
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210114
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de SUSE kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20210098-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYABG0+Es56R4sCd0AQqSdQv/RvDyGHCCP14MvAMSVjiLfol4bohStMGY
5vCSEQeO5WA96Pi1Bh0XNmReZcWldYbe6QN+JW8rQ3GIWyH3EDSEzS+aBK4+5s3G
u2cgGuT/TX4EW77/hiegSlR4jYzKZqltj08JeuxWHiQBmJTi0Nf7Sc4/ZcoA3s+8
ysWdJTXj2C59o/Ml5BxVsEtQDChk5cZX5Di5J/yc41V9vuQq0bHGQCMYjPwXX7Vr
EbK4HDs2K6V+xQdXpISrM2fVTIQp9XZtcpIpU3/mqKZPdBVJnhy5bp8p72FpA4d1
xcDg7953ZHfKUtd5ptLVct4+8I9hvqkx5F7B3Tg2BtllVRxFov6P/5XVcyjDGnNg
DkO5Mx8gea9CJ2TxUJepH1nDTFrv7bBkN56I4q9/C/Ee/153abzk6Sn07bOmCRGU
FKDno80dOXSVBOgAT+HIRDHa0KZsCNbYeR52TGQiPA21LK2SkfFcjQz+gf/nUVld
qYVif2bnnSGuDmpZ8+EETj4VGugFqIoX
=cpUb
-----END PGP SIGNATURE-----