-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2021-0119
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-11947, CVE-2020-15859, CVE-2020-27821,
         CVE-2020-28916, CVE-2020-29443, CVE-2021-20181
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210209
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in QEMU. Een kwaadwillende
  binnen een QEMU-VM kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor
  het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4725-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYCJqkuEs56R4sCd0AQqZEwv9GC0A+E4+iPNGMBh4+DBbPHcVZEaXWY4i
9NoisiU/HiimtDPyxt5vm8mtvywj5RTrSZ8qOr0NtEDWtEhq9MSnzP5jeezC0Kyg
9qZSKpAQ0wwtC91RgfdlhIPcJSqL8S7O5tV49GNuOz2lu+sSLOugmAPd6kE3xkR9
VdBBTfNELzRw4BKDADJ7ZkhB3wSRIg45UY8+BA/cL1hgzMfKjDxoynQ4Q10i5vaW
eAfM+5BQoq35j3XlDlHOH7+mgF/BJ5IuKSUGS9ixNNYHbtcpncvh1NmDhgOxJYkN
pd5ZelJKkXaZDfEH9VhlmyF64/bEHXJKAqwv6eZROL1/kQY9tWTfMZ8H+XOdKPa7
4eHLrNhY3l7aIMQCbhR/y9PlWE6zNO2S/9orOhtr6fXIBMpHmk6PSswYKwmzOMaY
ypkTjCeOCmx8e40ZWZYw1q1P6Y4kxLMIPeyQIhgJ6usgyOT4PMlAChi0b5gEGmct
IG80tCIhOElqt8q3Mnj9MnCKUUXrbQKS
=VAGb
-----END PGP SIGNATURE-----