-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2021-0119
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-11947, CVE-2020-15859, CVE-2020-27821,
         CVE-2020-28916, CVE-2020-29443, CVE-2021-20181
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210222
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor QEMU om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11947 en CVE-2021-20181 te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in QEMU. Een kwaadwillende
  binnen een QEMU-VM kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor
  het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20210521-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4725-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDObe+Es56R4sCd0AQp5OAwAtGjRE8LaUmDM6JZapOL43XNCwJRjuK3A
qwAas/mazl9vzLvXjNm8qfsB7U65FdSbTP788LG2ec4SV1JW0FQIxSRoElo5Q0p7
yrCcyxNz/hHC3nIRQIuP5wo6k9IXjXwQ/zMiBuOOo23+e34cZ7/jQ4WRV2RV+Uqv
2S1bil1mOrphAraUUHHFPBiYkeHivgh77FIhlvxUkKZaZDibj01CyRCxVLaxTUZ9
3VNQQrO9dT6mh5cM65a/4AwvLBt5qtufj6qZSW07yaYr6FhlALvU9VzXkHquwiMM
kIRwX3GmOTo/5BBRugNWWyA7rsLydqiCiLGAr1y7kTjmVduSgFzJ6Yn4apcQIvuJ
/YlDW3Jh+3CSv2pzu6/hsvZtRG3C+x4DQe/jvtOCk59OTb/VGjUmSaE07egdwOv4
qVFr/2iab9Qgrmy+LdpMJRRgeeBDMULrVn/MM44rfra+lilKUzuNHH762DfqThfD
G24AlPbqFX0m8W1fwHahai4R97zWVCi1
=UAn9
-----END PGP SIGNATURE-----