-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2021-0119
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-11947, CVE-2020-15859, CVE-2020-27821,
         CVE-2020-28916, CVE-2020-29443, CVE-2021-20181
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210302
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11947 en CVE-2021-20181 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. Middels deze updates worden tevens
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-20203 en CVE-2021-20221
  verholpen. Zie "Mogelijke oplosingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in QEMU. Een kwaadwillende
  binnen een QEMU-VM kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor
  het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11947 en CVE-2021-20181 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. Middels deze updates worden tevens
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-20203 en CVE-2021-20221
  verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /SDUPZEIOIEXWFR2ZTWFFOIO2ZA3AI3VM/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20210521-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4725-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYD4MoOEs56R4sCd0AQr2CAwAgLvYIk6pvmpD5lbwM4sYBaNyTOALWrCS
iIjFOPhd2yPiy+m0B21a4VGF9/sMROaLMXYOHhE6vjozN5YkbaUVJ1k6KNzrHJmx
paEYajEK7vezjmizMfmdeJqWK8PlpEV8+Sc/oslQCSR+ycdUSEbDBaXntV/o9W+/
y69p9ZAfIrO6R6JXDvlC6W/gl1HbYYPLIQwJVjnReaNSOgAdkf+R77nLzZMBvd91
H4U3Fa4rUoX6zCeSlI7RD9sx1JWtoNSbPL9nvdq5vq7iR/ZF1wpztyzK1w4njS9W
Bn26XpJRbLjU+B+GNL7vik4r+8tQv8up7dyyGrKHyio+KNDwO6nKeaDtgqqFcD0A
XRzhsj1W+Svk9KWHhmwbrcOpxowm0mhZMgZQmYTp1lGaFgv6HCLOU49ioWc5ewL6
CjQ404mQBCELomDVP+HiiA8gnsVwTsGKxuI37lkAVBH++GFq/sJCjk8jq1iz4LPr
H9OcpInqCIdnrg5vLgA3I9KBkzCc1j7N
=QVR5
-----END PGP SIGNATURE-----