-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QEMU
Advisory ID   : NCSC-2021-0119
Versie     : 1.06
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2020-11947, CVE-2020-15859, CVE-2020-27821,
         CVE-2020-28916, CVE-2020-29443, CVE-2021-20181
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210610
Toepassing   : QEMU
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE
         Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  qemu-kvm voor Oracle Linux 7. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in QEMU. Een kwaadwillende
  binnen een QEMU-VM kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor
  het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of voor het
  veroorzaken van een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-11947 en CVE-2021-20181 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. Middels deze updates worden tevens
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-20203 en CVE-2021-20221
  verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik
  te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de
  updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /SDUPZEIOIEXWFR2ZTWFFOIO2ZA3AI3VM/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-2322.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9109.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:2322

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1125

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20210521-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4725-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYMHFOuEs56R4sCd0AQrumgwAkr2Kw5BSFbPB3Uf6qaV8wcgcUgB1ReuR
NG9RHrw/f8EbJDIy+i/yq6yi2bv6mSV71ZfoSJnN2dL4hsIpNnI9Ovp88BLV03BD
FxNyTUMCYSZiUUPo8U/laKaQy52rp3APITZXCCc94Omcx/VKNc0w+tcmUn6FHrvN
9sZbTDk0wWrTnSqPSOkT7vdtJyOnbCR3cwXE7AI3E1zuHkPj2ExkCCME3SWhzbok
RAsxdoMDHY1I+rGa/3tESl0/NAi4Ui/DbP9frPCt7Feo0XPtjeamus3T9MWzcgRV
wG9LVzOgyjgY/py7uGEe5Og83QG6AbivO6aeTZ3E+Ss1eX87/MgUVzBPhq14yky5
n8DiFkNGlVjQ1e36iAZwjYx6IRo1ZiL0uyOX0gwsbIjhLhjP9K+k5d7BhWLtV+Yy
YLoP6tJU3g0/QDi1h3D2MeeT+Gsd1YecxRQpBya0HQ0aGiEiRUi5511aPA5jlYBu
V4JvmdGUqjAtbbB2f9ulWZFsI0WObd6D
=F9wV
-----END PGP SIGNATURE-----