Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 18-02-2021 NCSC-2021-0133  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0133 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Office producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, het verkrijgen van gevoelige gegevens, zich voordoen als andere gebruiker en/of het uitvoeren van willekeurige code met rechten van de gebruiker.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

Microsoft Office Excel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240677,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240687,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240697,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240707,80Uitvoeren van willekeurige code

Skype for Business:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240736,50Voordoen als andere gebruiker
CVE-2021-240996,50Denial-of-Service

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17268,00Voordoen als andere gebruiker
CVE-2021-240668,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240715,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-240728,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Teams:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-241145,70Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple macOS
Microsoft Windows

Microsoft Excel
Microsoft Sharepoint
Microsoft Skype
Microsoft Teams

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Office for Mac Release Notes [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-1726, CVE-2021-24066, CVE-2021-24067, CVE-2021-24068, CVE-2021-24069, CVE-2021-24070, CVE-2021-24071, CVE-2021-24072, CVE-2021-24073, CVE-2021-24099, CVE-2021-24114

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 18-02-2021 NCSC-2021-0133  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0133 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft updates uitgebracht voor Office for Mac om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-24067 en CVE-2021-24069 te verhelpen in Excel.

  Versie 1.00 09-02-2021 NCSC-2021-0133  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0133 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.