-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0135
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1698, CVE-2021-1722, CVE-2021-1727,
         CVE-2021-1731, CVE-2021-1732, CVE-2021-1734,
         CVE-2021-24074, CVE-2021-24075, CVE-2021-24076,
         CVE-2021-24077, CVE-2021-24078, CVE-2021-24079,
         CVE-2021-24080, CVE-2021-24081, CVE-2021-24082,
         CVE-2021-24083, CVE-2021-24084, CVE-2021-24086,
         CVE-2021-24088, CVE-2021-24091, CVE-2021-24093,
         CVE-2021-24094, CVE-2021-24096, CVE-2021-24098,
         CVE-2021-24102, CVE-2021-24103, CVE-2021-24106,
         CVE-2021-25195
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210209
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om:
  · een Denial-of-Service te veroorzaken,
  · beveiligingsmaatregelen te omzeilen,
  · willekeurige code uit te voeren,
  · verhoogde rechten te verkrijgen,
  · zich toegang te verschaffen tot gevoelige gegevens.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.


  Windows Print Spooler Components:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24088 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows DirectX:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24106 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1732 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-1698 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-24096 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Address Book:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24083 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Installer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1727 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows PKU2U:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-25195 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Console Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24098 | 5,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: DNS Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24078 | 8,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: Windows Fax Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1722 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-24077 | 8,40 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows PowerShell:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24082 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: Hyper-V:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24076 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Network File System:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24075 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows TCP/IP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24074 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-24086 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2021-24094 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Backup Engine:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24079 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Remote Procedure Call:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1734 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows PFX Encryption:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-1731 | 5,50 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Mobile Device Management:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24084 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Trust Verification API:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24080 | 6,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Event Tracing:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24102 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-24103 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24081 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-24091 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-24093 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYCLs2+Es56R4sCd0AQrJKQv8DguNsZa0g2kHh61MXR0gc2eWXmuCpGRG
CLuguGZ1Zn1bs1jR4ssKjzhC992QMNV5mm4aoIdpzNKZ91lCxyPXbtu51UjClx2B
0lVAXXWjYLpHKDfEF5jKW8zKh5s2t7aQBpaNjeVU1kA2wIN75GsByAGUJNO4RfpR
fWxmPHffku8mStLJwnbyCTAacOZ6Yd/KhcnwrFTNhuVVMDUTSkM7jsPMH2QH4QJU
3/8poItUBbvc8iomfCWOdmQlfSM2oU7hmq50fNnv4jd8ik7+LjxGZhfhJxl5QteW
iG3m3n9F1KyxeptoAkMQbeoIBzG/837888MWJFQjZUDspgOO1+US/3f9ImIC31up
4GQavFeoYVF5JYFf1sgqQLd7vXO8Qts1yM33Tr6Ao8MeHwrqvZWnut+gSZfRE9NJ
LlC3aF5K6+83gLGWN1gTEqDRCTRbkrjR5Drz0AsU0IynyxjCI56eZS59Et1k0vBW
1Dil3ht1mCse+yrhGOp1o4jUU62h4AtP
=Lrqn
-----END PGP SIGNATURE-----