-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Subversion (SVN)
Advisory ID   : NCSC-2021-0151
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-17525
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210215
Toepassing   : Apache Subversion
Versie(s)    : <= 1.10
         <= 1.14
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Apache heeft een kwetsbaarheid verholpen in Subversion (SVN). De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat een Denial-of-Service te veroorzaken.

  Apache categoriseert deze kwetsbaarheid volgens de CVSSv3 methode
  met een score van 7.5.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  http://subversion.apache.org/security/CVE-2020-17525-advisory.txt

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:0507

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYCqy5eEs56R4sCd0AQpwkQv+IBQKyUbPW3YxNmXXyeTSoJ+BQR/MUylH
/vydvCgSLk8c0kJBFQL343whc65hazSt+k/pLXAfuOMBdW4iLqGKQHWeKIS75NgK
ue2PeGxSNkfiwUPq4iz22oZfUOmP93QI8swT4kP56fQ1fUOcxnSjcYYEnt0xZVV+
AP//DLQy4gmUEyA+2DWua1Or3rZRrGoSF3XBnm5Vfwyl3DXcIEazCNHQ2Z+9+jvW
ach16sikdNtapk/WzwBR1IQzrFFevRxN9z58NvjWjGCzUI13WG7G4UYr/lBCElZk
QgKeXh29TzxfDI91EZzCSRdsFo3pUHcQY4mXSCFO06TtEskqtVyZq4fuu22UfTgE
YjX/qPpWQY93S0Slbv8Baglul2PKofbLkROB8FUuJwzY1VBFzK+kPzjfJSNEp3hC
a7e0A1iVcwuqWyyUHfeXmn8PeKbwnvPCn78flNYmo56ObMf+HYHj906rxOh7GUvZ
YNBRnCTf1cxMA1gzxdh3JzQzr3Q46sxe
=yj+h
-----END PGP SIGNATURE-----