-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Apache Subversion (SVN)
Advisory ID   : NCSC-2021-0151
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-17525
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210222
Toepassing   : Apache Subversion
Versie(s)    : <= 1.10
         <= 1.14
Platform(s)   : Fedora
         RedHat Enterprise Linux

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht voor Fedora 32 om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft een kwetsbaarheid verholpen in Subversion (SVN). De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat een Denial-of-Service te veroorzaken.

  Apache categoriseert deze kwetsbaarheid volgens de CVSSv3 methode
  met een score van 7.5.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  http://subversion.apache.org/security/CVE-2020-17525-advisory.txt

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ANSULZ3NUZFYWWLPOBFGCQTHEIQ4TZQM/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:0507

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDObZOEs56R4sCd0AQqbkAv/VHAXEKWg15Jk1QlbfUNg2lvTeL52o8bw
itzWR8ru828z3NgpmWIHWMb4gr346LIrTXyQnYrLhTKE4kntudLnRm/v1onl8V6O
OZr/gd7JPDZXDJBAVF5ZLMPo+4MqNPAoY6mM1Cgg9x+otSXE4CfmEdA6si4hv57b
ZgfMRpu6sOYDBNx1AEumI0GxAOoZ/hxbvWfkpx9pI0kzRTLcijclvoB0UIxudrF5
2awtFnwuHFWyJeqCGAMXanqSoWbmczIx4uXuxFdSVy92BrlPtWSuZpyafHLM+bdg
J4gs1XxLLggFINFBxM6zfMAYY7fOotORbqiE/jVtlyZZSYSiBwSdMtwXMygQMdCI
2WYUxuIfdh/ZlcQquyIgTdsb5sz4HrV+guJw7mNxPfaQ8vEIR0Q3nTid0T6A7BEy
KtH2CKLZ4731K/Xe7ecpzFcEg4oDbDTwVhsUzbup6VzFIeb9PVdwGYpZ24/yDL0y
x2lGePIXue6z9LylL3sMyp/BCY+P38Gk
=XflC
-----END PGP SIGNATURE-----