-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in XEN
Advisory ID   : NCSC-2021-0153
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-26930, CVE-2021-26931, CVE-2021-26932,
         CVE-2021-26933, CVE-2021-26934
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210217
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Update
  Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-26930, CVE-2021-26931 en CVE-2021-26932 te verhelpen. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van XEN hebben een aantal kwetsbaarheden verholpen.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken op het guest systeem en mogelijk
  zelfs de gehele virtualisatie-omgeving. Ook kan een kwaadwillende
  mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens van een ander guest
  systeen, dan daar waar hij voor is geautoriseerd.
  Voor beide vormen van misbruik moet de kwaadwillende wel toegang
  hebben tot een kwetsbaar guest systeem.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Xen hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Xen. Tevens zijn enkele mitigerende
  maatregelen gepubliceerd. Voor meer informatie, zie:

  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-361.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-362.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-363.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-364.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-365.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9053.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYC0l0OEs56R4sCd0AQp0kQwAlkPJq8n1U4Ma1vfbLiqyJr3ml1CIqdId
ERA2/QxZqOcv/lRPfS/wgdPMID0F22Z7q2uXj1+Tvdn96vYRfeDA7pWlPv/dzVaJ
Zv5gVQXsZF3Zs1B4hpXcjs9WsqzGShsmF+A1ecA4UBzkTnGKG77eupFC3CQTJxmQ
fy5Uoh7JaWpHuRKUUKVNH3lOusBz3sNLAbuTtY471xnBoaRnlt6FKmGWPgPljsoD
11n083Utv1/EmRfAo3hxc9wrxCeFIKnYkmSGLbZq/Dgw/FV3YW8dngxy8SY1zz9M
t6XPwHS5DpbwUb1Kha1hjQwONs+4vRq0b4wWsHaxi/JRDBdWgYYIqcSe8glNCtlJ
Isug/WvgcZinJ9FJBSSnDmiw3BQxTpvbrNvVU/08L8Ja/h+xIHz8fbJ+8eMGg0k6
i0HK66sv5lFtqkbaz5RhOo4maRBjFUJZzQ4iB46inpZxaizAjtl4rntnUv5A/4ui
keVcLbojcoyfGgw6YKh5tQgC9DcYBzdQ
=eRaM
-----END PGP SIGNATURE-----