-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2021-0155
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1551, CVE-2021-23839, CVE-2021-23840,
         CVE-2021-23841
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210218
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : < 1.0.2y
         < 1.1.1j
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  De advisory van Debian voegt een kwetsbaarheid toe met kenmerk
  CVE-2019-1551. Deze toevoeging brengt geen verandering van
  inschaling teweeg. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken door een malafide certificaat aan
  te bieden aan een SSL-server of SSL-client.

  Wanneer een SSL-server nog SSLv2 ondersteunt is het mogelijk om
  abusievelijk een verbinding tot stand te brengen en hiermee een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen. Hiervoor dient de server gebruik
  te maken van OpenSSL 1.0.2x (of ouder).

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20210216.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4855

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYC540eEs56R4sCd0AQpKRQwAlI0bntEdzS4PLDO1RcvWK6nMncjnYStm
Kjj4PbkcrbPI6BrEHdF8wI/tjNVpriNsK/AKD0X8IEOooX2TA5zz8Zx3spiOIzKp
EYcdDK2+Dsd4D048M9annJRCH/wMMo2meIWrAE3jfrFDOyBM33jshr/FNi+iqT5h
5ZgoHlzm1fWoKEqpMBAcd9izIs4gKbuPiiLAA8vkfBotnDsmZlC00CMF03EqUHkl
c1RDHJAgf4HiV2+W+XsEwDTtmw01r62HnqPlOBJ7H56ar61IW5xdKGdOlhmagiDu
MkGk/zZuRdEK2yoZrNhR2Ds6LKCOWs5MxG+EKvE7F4Ddz4rli1X0IpBLBvg45Uxs
Upf1yvgj4U+6CxYrnCKYXSqsBi/Uc+4zC7J7zUhu4IjxRSro+Ts2/2A33r1PJluy
rHWsUXh+PWRotE4KzZ8C/w11sFeteGk6gbOz3exnsXWNqzdhbTwJzlIWAuS+lf8H
DKq4N2vL8MvKmF4GptKg7Pv4aGKvq5ZK
=ksE5
-----END PGP SIGNATURE-----