-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2021-0155
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1551, CVE-2021-23839, CVE-2021-23840,
         CVE-2021-23841
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210219
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : < 1.0.2y
         < 1.1.1j
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken door een malafide certificaat aan
  te bieden aan een SSL-server of SSL-client.

  Wanneer een SSL-server nog SSLv2 ondersteunt is het mogelijk om
  abusievelijk een verbinding tot stand te brengen en hiermee een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen. Hiervoor dient de server gebruik
  te maken van OpenSSL 1.0.2x (of ouder).

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20210216.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4855

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4738-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYC+o8+Es56R4sCd0AQpeOwwAipbqTrIa1eUsntvU+LewFynxYcomlJg1
nPMV4wxem7rRHfNUtEbzhBUJKNbJhXabhVCQmx+P35rQn8hCTkPRSay1+aRNeJcm
A2UMLyud1FqDmZqZtckz35O9E/1WN3nLIMI7svgEXqwKKNq8gYQ+xmAoO4Be3P5v
BCjWMDNVGbjbJCoug162DQNb0E3qRHJPr2RbxbsKgJActLZhLZYGh0AKbH2N2oeI
UxY4diN5md/jB1c6RJx4acBjhZ1gLn63b0nkvOVz1rGitQYGa/ESCfld4QyfduIt
K3GohGR9VUX3WON5QjqBgEfOHQqIuflJauMGqeQw96JEJIyYUtEW50C++JS1Rguw
Pf9tWt2ld9TFuGn7Tldha7mmge7bSLIKuDpMyA5WzUHjTeJCzNILp07mtOjWkdu1
PhNVx1OmOYCY9E0vHq5N4b9uX3zirETHiVPzz78BAXMfXDZk5CRzEfsJARSrnyc8
qbpyl3dOdgnazqP0DxIdUwfQUDsO6Grm
=2h5z
-----END PGP SIGNATURE-----