-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2021-0155
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1551, CVE-2021-23839, CVE-2021-23840,
         CVE-2021-23841
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20210301
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : < 1.0.2y
         < 1.1.1j
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2021-23840 in OpenSSL te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken door een malafide certificaat aan
  te bieden aan een SSL-server of SSL-client.

  Wanneer een SSL-server nog SSLv2 ondersteunt is het mogelijk om
  abusievelijk een verbinding tot stand te brengen en hiermee een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen. Hiervoor dient de server gebruik
  te maken van OpenSSL 1.0.2x (of ouder).

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20210216.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4855

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /AVDCMNKQUTQBM7Z7BU2BQ23WG4Y66BOY/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4738-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYDy2xOEs56R4sCd0AQqM5gwAgK6L2TkvOBU25VhONPi88xxiNSm4a5NJ
WbudfKcUpsNoApZDf8AS7mOtPWsuFTtP9J1G4jtt7Kto+AEZWMoYsFLPVKD0Wdrl
esHqrZ13epy+D9KhKL76Nq4s80407UWmkJZMxtSNK58Ks7dTxhPIr9MloSVt6oak
ayMMbYJJIAIbMcgDafsOgu6VvYO6Rmipibn11vR7HxHiXLu1KzkjGjniVUHvnRY2
zS/Y5Jz2tRayZ9vVGnrRLzSDtIk/PxV1Qk2Khf1jbSpiZ5otsfZ3ZoJSm3X/QFd6
xaHS71PpdE5u0Oj3h5zTKaebxQVv1F2zEwVg0xr/lHot/0NCq78KPQSMQJd+Rz4P
urfZJiL6uEWGtGL6Kp0/XJaCOCIw3GeC+PpsQFk/YooLm9uy3fbp8FrZJR4GDaRv
gEHbdGP9PeEGB6lmPMWpNd/yTgfEXdGDkXBSVnz3KQDiJmVSSKMRpasG9TpgF46a
RKWsbMQEf+iWaMvGc5bWCxWhzeWsLzBG
=+oUc
-----END PGP SIGNATURE-----