-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.15 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2021-0155
Versie     : 1.15
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1551, CVE-2021-23839, CVE-2021-23840,
         CVE-2021-23841
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20211014
Toepassing   : IBM Aspera Suite
         IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
         Netapp Active IQ Unified Manager
         Netapp FAS/AFF Baseboard Management Controller (BMC)
         Netapp SnapCenter Server
         Netapp Snapdrive
         OpenSSL
         Sophos Sophos UTM Network Appliance
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         IBM AIX
         Novell SUSE Linux
         OpenSUSE
         Oracle Enterprice Linux
         RedHat
         SUSE

Update
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken door een malafide certificaat aan
  te bieden aan een SSL-server of SSL-client.

  Wanneer een SSL-server nog SSLv2 ondersteunt is het mogelijk om
  abusievelijk een verbinding tot stand te brengen en hiermee een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen. Hiervoor dient de server gebruik
  te maken van OpenSSL 1.0.2x (of ouder).

Mogelijke oplossingen
  OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden in de onderstaande tekst:

  https://www.openssl.org/news/secadv/20210216.txt

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4855

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM AIX, Aspera Suite en de MQ client for HP Integrity NonStop
  Server. Voor meer informatie, zie:

  AIX:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6443405

  Aspera Suite:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6458629

  MQ Client:
  https://www.ibm.com/blogs/psirt
   /security-bulletin-ibm-mq-for-hp-nonstop-server-is-affected-by-op
   enssl-vulnerabilities-cve-2021-23839-cve-2021-23840-and-cve-2021-
   23841/

  -= Netapp =-
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-1551 te verhelpen in Active IQ. Voor meer informatie, zie:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20191210-0001/

  Tevens heeft NetApp updates beschikbaar gesteld voor SnapCenter,
  SnapDrive en FAS/AFF Baseboard Management Controller (BMC) om de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-23839, CVE-2021-23840 en
  CVE-2021-23841 te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20210219-0009/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  nodejs12:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /AVDCMNKQUTQBM7Z7BU2BQ23WG4Y66BOY/

  openssl-1_0:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /WKXW7QBBUUWYW6GTJATRSAAWOQW7PBVU/

  openssl-1_1:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5XENZGXQLBAUUDBFPY2BZB3VBUOBHXA3/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3798

  -= Sophos =-
  Sophos heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheXX te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://community.sophos.com/utm-firewall/b/blog/posts
   /utm-up2date-9-707-released

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-March/018195.html

  15:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20210674-1/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-4738-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWgeK+Es56R4sCd0AQqjZwwAtrYeK47uQWEAgpbidyzoF/zgAHm+sO1Z
arvMhfiwE6yNEGIgo8gh2V+KzevYZEVwI7+p7Mh9vwxErhPjspIRfr7Y0uaYw+4g
dZo8dyGfFs1xXnCaqHHTh+XyXN0ym+cmwcDMW+1VzmMUGxcgf6yaluhtnpsNp4sP
Lwi4G7DwsFnuXCxzk29bh/sxdbAJErOggUfK+Dvz1+QUAXO9eMClJQF85kE6ANny
YHOwxuKhg0gP8gGX9Noj0KyZPoK2KithslFsS3+lj6dSjoSaQ2jtkeAmvjUX804O
tH5/MNOJV73CL0Ib+L0clR700N7xJRVyVnyzZ6R2QPgA8Zuc/uLrEKiEUesCT7MT
sVfAupcPztgWIMlyzxgjciXl37dK5DBQfbRbda3EEqolOAdnkta1DXc20cKTycF1
5ufgLzVqS16rwAzq3WOP0zAc1JpYb1b3Nerag8a3FVXQR+Obh6LbTP38+pA70eGq
7/gEgEbx7FJomposskhrmN3GYF9KhMDK
=UxNb
-----END PGP SIGNATURE-----